Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) un tās atteikums piešķirt piekļuvi protokoliem vai jebkādiem sanāksmju ierakstiem par ESMA darbinieku kontaktiem saistībā ar FITD/FITR II, kas datēti no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim