Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Komisijas akadēmisko kvalifikāciju novērtēšana stažieru atlasē

A avaliação de qualificações académicas efetuada pela Comissão Europeia na seleção de estagiários.