Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ārējās darbības dienesta atteikums piešķirt pilnīgu publisku piekļuvi Pasaules tehnoloģiju komitejas sanāksmju rakstiskajiem ierakstiem

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.