Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Parlamenta atteikums sniegt piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar tādu izdevumu saraksta pārskatīšanu, kurus var segt ar Eiropas Parlamenta deputātiem piešķirto piemaksu par vispārējiem izdevumiem