Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) organizuojamos architektūros paslaugų viešųjų pirkimų procedūros