Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Odbijanje Europskog ureda za borbu protiv prijevara da pruži javni pristup pozivu na podnošenje ponuda za projekt koji financira EU i koji je bio predmetom istrage