Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (EUROFOUND) korraldatava avaliku arhitektuuriteenuste hankemenetluse kohta