Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pieejamās valodas :
  • ENEnglish

Administration of the European Council

Letter from the European Ombudsman to the President of the European Council with questions related to the administration of the European Council.