Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Nesprávné informace o postavení uchazeče na seznamu pro výběr smluvních zaměstnanců (CAST) spravovaném Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO)