Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Относно процедура за възлагане на обществена поръчка за архитектурни услуги, организирана от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)