• Iesniegt sūdzību
 • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Ombuda komanda

Ombuda komanda

Lai nodrošinātu, ka iestāde var pienācīgi veikt divkāršo uzdevumu — apstrādāt sūdzības visās 24 Līguma valodās un uzlabot informētību par tiesībām sūdzēties  —, ombudam ir pienācīgi kvalificēti darbinieki, kas pārvalda vairākas valodas. Šajā sadaļā ir pilns darbinieku un viņu amata nosaukumu saraksts.

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuda kabinets

The cabinet team is responsible personally to the Ombudsman, working under her direct instruction. It advises and assists the Ombudsman to help ensure implementation of her vision, strategy and objectives.
All cabinet members may accompany the Ombudsman on duty trips as requested, and may help draft speeches, presentations or reports as assigned.
 • Aidan O'Sullivan
  Biroja vadītājs
  Vispārēji atbildīgs par ombuda stratēģiju, attiecībām ar citām iestādēm, tostarp Eiropas Parlamentu, un biroja vadību. Sadarbojas ar ģenerālsekretariātu, lai nodrošinātu stratēģijas īstenošanu. Konsultē ombudu par komunikācijas un izpratnes veicināšanas pasākumiem.
 • Fintan Butler
  Vecākais padomnieks
  Konsultē ombudu par izmeklēšanām, izmeklēšanas procedūrām un ar tiem saistītiem jautājumiem.
 • Graham Smith
  Vecākais padomnieks
  Senior adviser to Ombudsman and on access to documents, complaint-handling processes and outcomes. Represents Ombudsman as speaker at conferences and events.
 • Silvia Bartolucci
  Personīgā palīdze
  Atbildīga par ombuda darba kārtības, darba braucienu un sanāksmju organizēšanu.
 • Frederik Hafen
  Politikas palīgs
  Atbildīgs par ikdienas attiecībām ar Eiropas Parlamentu, tostarp Lūgumrakstu komiteju. Palīdz īstenot EO stratēģiju iekšēji un ārēji, tostarp sagatavojot EO informatīvos ziņojumus.
 • Caroline Moen
  Kabineta palīdze
  Emīlija O'Reilija ir atbildīga par ombuda darba kārtības organizēšanu, izskata visu ombuda ienākošo korespondenci un uzaicinājumus, pārvalda kabineta digitālo arhīvu un uztur ombuda intraneta sadaļu. Viņa ir atbildīga par visiem īpašajiem uzdotajiem administratīvajiem uzdevumiem.

Ģenerālsekretariāts

Ģenerālsekretariāts ir atbildīgs par vispārējo biroja vadību un vispārējo ombudes stratēģijas saskaņošanas un īstenošanas nodrošināšanu.
 • - Vacant -
  Ģenerālsekretārs
 • Peter Dyrberg
  Administrators — ģenerālsekretāres padomnieks jautājumos par izmeklēšanu
 • Murielle Richardson
  Administratore — ģenerālsekretāres padomniece jautājumos par cilvēkresursiem un vadības ciklu

Komunikāciju nodaļa

The Communications Unit is responsible for informing the general public, key target audiences, and other stakeholders about the Ombudsman's inquiries and strategic work, and her engagement in relevant EU debates and policy developments.
The Unit is responsible for general strategic communications work, as the coordination of the European Network of Ombudsmen.
 • Gundi Gadesmann
  Komunikāciju vadītājs
 • Sylvie Debout
  Preses referente
 • Elena Kindyni
  Digital Communications Officer
 • Audrey Lemonnier
  Komunikāciju palīgs
 • Jean Lusweti
  Tekstu autors un komunikāciju palīgs
 • Honor Mahony
  Preses sekretārs
 • Carolina Marín Vargas
  Komunikāciju palīgs
 • Richard More O'Ferrall
  Komunikācijas speciālists
 • Marina Ramazanova
  Komunikāciju palīgs
 • Gabrielle Sheridan
  Komunikāciju palīgs
 • Christelle Therouse
  Komunikāciju palīgs

1. nodaļa — izmeklēšanas un IKT

Unit 1 carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 1 also manages ICT support and solutions for the Ombudsman’s Office, deals with the European Network of Ombudsmen and coordinates with other international organisations.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  IKT un izmeklēšanas, 1. nodaļas, vadītājs
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Tehniskais darbinieks
 • Maria Depasquale
  Galvenais jurists
 • Inga Jasmontaitė
  Tehniskā darbiniece
 • Tereza Mandjukova
  Lietu izskatītāja
 • Maria Moustakali
  Lietu izskatītāja
 • Josef Nejedlý
  Jurists
 • Jakub Pawlowicz
  Jurists
 • Eija Salonen
  Juriste
 • Francesca Gennari
  Stažiere
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares vadītājs
 • Kevin Crespo Gao
  Informācijas tehnoloģijas atbalsts
 • Massimo Ezzy
  Informācijas tehnoloģijas speciālists — sistēmas attīstītājs
 • Gaël Lambert
  Informācijas tehnoloģiju speciālists — LSA

2. nodaļa — Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinēšana

Inquiries Unit 2 coordinates inquiries which the Ombudsman considers to be of particular public interest and manages the fast-track procedure for dealing with public access to documents cases.
 • Fergal Ó Regan
  Sabiedrības interešu izmeklēšanas koordinācija — 2. nodaļas vadītājs
 • Tessa Harris Hess
  Lietu izskatītāja
 • Catherine Vaudé
  Tehniskā darbiniece
 • Una Kadunić
  Stažiere

3. nodaļa — izmeklēšanas

3. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Lambros Papadias
  Izmeklēšanas, 3. nodaļas, vadītājs
 • Antonios Antoniadis
  Galvenais jurists
 • Celien Coltura
  Lietu izskatītāja
 • Patricia López Martín
  Juriste
 • Erika Murányi
  Tehniskā darbiniece
 • Silvia Ticau
  Lietu izskatītājs
 • Diana Riochet
  Juriste
 • José Campos Navarro
  Stažieris
 • Tania Isacu
  Stažiere

4. nodaļa — izmeklēšanas

4. izmeklēšanas nodaļas galvenais uzdevums ir veikt izmeklēšanas par iespējami pieļautām kļūdām pārvaldē ar mērķi atrast risinājumus atbilstoši ombudes noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm.
 • Tina Nilsson
  Izmeklēšanas, 4. nodaļas, vadītājs
 • Evelyne Coudière
  Tehniskā darbiniece
 • Nastasja Fuxa
  Juriste
 • Laura Massocchi
  Lietu izskatītāja
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juriste
 • Konstantinos Tsaklidis
  Lietu izskatītājs
 • Michaela Gehring
  Stažiere
 • Sandra Karlsson
  Stažiere

5. nodaļa — izmeklēšanas un procesu vadība

Unit 5 deals with complaints and carries out inquiries into possible instances of maladministration with the aim of finding solutions in line with the strategic objectives and priorities set out by the Ombudsman.
Unit 5 also deals with the registration and process management of case work, record management and handles access to documents requests.
 • Peter Bonnor
  Procesu vadība un izmeklēšana — 5. nodaļas vadītājs, pārredzamības speciālists
 • Christophe Bauer
  Nodaļas vadītāja palīgs — lietu pārvaldības procesi
 • Séverine Beyer
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Ana Bismarque Gaspar
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Juliano Franco
  Galvenais jurists
 • Hanna Kubiak
  Sūdzību izskatītājs
 • Oualiba Makhloufia
  Nodaļas vadītāja palīdze — dokumentu pārvaldības speciāliste
 • Aude Perrot
  Lietu izskatītāja
 • Michael Weiskorn
  Dokumentu pārvaldības palīgs — IB
 • Caroline Zinck
  Dokumentu pārvaldības palīgs
 • Marta Barzagli
  Stažiere

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļa

Stratēģisko izmeklēšanu nodaļas uzdevums ir veicināt sistemātiskus uzlabojumus ES pārvaldē, galvenokārt, veicot un organizējot pēc paša iniciatīvas veiktas izmeklēšanas un iesaistoties sadarbībā ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām atbilstoši ombudes stratēģijā "Pretī 2019. gadam" ietvertajiem mērķiem un Gada vadības plānā noteiktajām prioritātēm.
 • Rosita Hickey
  Stratēģisko izmeklēšanu vadītājs
 • Elpida Apostolidou
  Juridiskais palīgs
 • Tanja Ehnert
  Lietu izskatītāja
 • Koen Roovers
  Lietu izskatītājs
 • Maximillian Kemp
  Stažieris

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa

Personāla, administrācijas un budžeta nodaļa ir atbildīga par visiem administratīvajiem jautājumiem, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, personālu, budžetu, kā arī finansēm. Tās uzdevums ir palīdzēt ombudei, nodrošinot iestādi ar augsta līmeņa personālu, garantējot izcilus darba apstākļus un visaugstākā līmeņa efektivitāti un vienotību valsts līdzekļu izlietojumā.
 • Alessandro Del Bon
  Personāla, administrācijas un budžeta nodaļas vadītājs
Budžeta sektors
 • Véronique Vandaele
  Budžeta sektora vadītāja
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Sekretariāta atbalsts vienības vadītājam — finanšu atbalsta speciālists
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finanšu referents
 • Stéphanie Maraj
  Finanšu referente
 • Emese Szentes
  Finanšu referente
Cilvēkresursu sektors
 • Zina Assimakopoulou
  Cilvēkresursu sektora vadītāja
 • Rachel Doell
  Tehniskā darbiniece
 • Henri Finckbohner
  Šoferis — administratīvais atbalsts
 • Giovanna Fragapane
  Tehniskā darbiniece
 • Marjorie Fuchs
  Administrators
 • Isgouhi Krikorian
  Tehniskā darbiniece
 • Charles Mebs
  Tehniskais darbinieks
 • Félicia Voltzenlogel
  Cilvēkresursu palīgs

Datu aizsardzības inspektors

 • Juliano Franco
  Datu aizsardzības inspektors
 • Elpida Apostolidou
  Datu aizsardzības speciālista palīdze