• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Piekļūstiet savu tiešsaistes kontu

Nodarbinātība

Procedūra

Vacances uz patstāvīgajiem amatiem Eiropas Ombuda sekretariātā ir aizpildāmas, izmantojot iekšējās darbinieku pārvietošanas vai amatā paagstināšanas procedūru, pārvietojot vai norīkojot ierēdņus pagaidu darba veikšanai no citām Kopienas iestādēm vai struktūrām, kā arī izvēloties kandidātus no Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) vai kādas citas ES iestādes vai struktūras atklātā konkursa rezerves saraksta.

Pagaidu darbinieku vakances tiek publicētas iekšēji, lai veicinātu esošo darbinieku karjeras attīstību, vai arī tās publicē Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē. Ombuds parasti informē citas Eiropas Savienības iestādes par šādām vakancēm. Amata profiliem, kas regulāri nepieciešami Ombuda birojā, Ombuds var nolemt publicēt pastāvīgus uzaicinājumus kandidātiem, lai izveidotu to kandidātu sarakstu, kuri nepieciešamības gadījumā tiks aicināti uz pārbaudījumiem un intervijām.

Kandidātus, kas ir vēksmīgi nokārtojuši vienu vai vairākus konkursus un kas īpaši vēlētos strādāt Eiropas Ombuda birojā, aicina paust savu ieinteresētību, nosūtot atsauci uz attiecīgo konkursu Ombuda personāla, administrācijas un budžeta nodaļa.

Paziņojums par vakanci

Eiropas ombuda birojs pašreiz ir izsludinājis šādus paziņojumus par vakancēm:

Pieejamās valodas  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Pieejamās valodas  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Pieteikties
Pieejamās valodas  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Ārējās saites

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) - Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) ir dibināts 2002. gada 26. jūlijā. Tā uzdevums ir sagatavot atklātus konkursus, lai izvēlētos augsti kvalificētus darbiniekus pieņemšanai darbā visās Eiropas Savienības iestādēs, proti, Eiropas Parlamentā, ES Padomē, Eiropas Komisijā, EK Tiesā, Revīzijas palātā, Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā un Eiropas Ombudā. EPSO sāka darboties 2003. gada 1. janvārī.

Prakses iespējas

Noteikumi

Ombuds piedāvā stažēšanās iespējas divreiz gadā, galvenokārt universitāšu absolventiem vai līdzīga līmeņa izglītību ieguvušajiem. Stažēšanās programmas tiek piedāvātas Strasbūrā vai Briselē atkarībā no ombuda vajadzībām. Tās sākas katru gadu 1. septembrī un 1. janvārī.

Ombuda biroja stažieriem obligāti jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām. Tādēļ pietekuma veidlapas jāiesniedz angļu valodā. To pašu iemeslu dēļ visi dokumenti, kas attiecas uz stažēšanās programmu ir pieejami tikai angļu valodā.

Pieejamās valodas  :  en.fr

Traineeship offer - Web developer trainee - OMB/T/2017/S4

Each year, the European Ombudsman offers the opportunity to a web developer trainee to assist in the development of the Ombudsman's Internet and Extranet sites (http://www.ombudsman.europa.eu) and of internal web based applications.

Starting date: January or February 2018
Deadline for applications : 31 October 2017

 

Pieteikties

Ārējās saites