• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
 Sabiedriskā apspriešana par Eiropas ombudes stratēģiju "Pretī 2019. gadam"60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Nodarbinātība

Piekļūstiet savu tiešsaistes kontu

Procedūra

Vacances uz patstāvīgajiem amatiem Eiropas Ombuda sekretariātā ir aizpildāmas, izmantojot iekšējās darbinieku pārvietošanas vai amatā paagstināšanas procedūru, pārvietojot vai norīkojot ierēdņus pagaidu darba veikšanai no citām Kopienas iestādēm vai struktūrām, kā arī izvēloties kandidātus no Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja (EPSO) vai kādas citas ES iestādes vai struktūras atklātā konkursa rezerves saraksta.

Vacances uz pagaidu amatiem ir galvenokārt aizpildāmas ar kandidātiem no noteikto speciālizēto jomu EPSO vai kādas citas ES iestādes vai struktūras rezerves sarakstiem, lai nodrošinātu Eiropas iestādes ar līgumdarbiniekiem. Amata vietas, kurām netika izvēlēti piemēroti kandidāti no pieejamiem EPSO rezerves saraktiem, tiek izsludinātas Eiropas Ombuda tīmekļa vietnē. Turklāt ombuds parasti informē citas Kopienas iestādes par šādām vakancēm.

Personām, kas vēlētos strādāt Eiropas Ombuda birojā, regulāri jāapmeklē EPSO tīmekļa vietni, kurā var atrast nepieciešamu informāciju par sagaidāmiem kunkursiem.

Kandidātus, kas ir vēksmīgi nokārtojuši vienu vai vairākus konkursus un kas īpaši vēlētos strādāt Eiropas Ombuda birojā, aicina paust savu ieinteresētību, nosūtot atsauci uz attiecīgo konkursu Ombuda personāla, administrācijas un budžeta nodaļa.

Paziņojums par vakanci

Eiropas ombuda birojs pašreiz ir izsludinājis šādus paziņojumus par vakancēm:

Pieejamās valodas  :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Ir pagājis pieteikumu beigu termiņš

Ārējās saites

Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) - Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO) ir dibināts 2002. gada 26. jūlijā. Tā uzdevums ir sagatavot atklātus konkursus, lai izvēlētos augsti kvalificētus darbiniekus pieņemšanai darbā visās Eiropas Savienības iestādēs, proti, Eiropas Parlamentā, ES Padomē, Eiropas Komisijā, EK Tiesā, Revīzijas palātā, Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā un Eiropas Ombudā. EPSO sāka darboties 2003. gada 1. janvārī.

Prakses iespējas

Noteikumi

Ombuds divreiz gadā organizē stažēšanās periodus, kas galvenokārt paredzēti augstskolu tiesību zinātņu programmas absolventiem. Stažēšanās programmas tiek piedāvātas Strasbūrā vai Briselē atkarībā no ombuda vajadzībām. Tās sākas katru gadu 1. septembrī un 1. janvārī.

Ombuda biroja stažieriem obligāti jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām. Tādēļ pietekuma veidlapas jāiesniedz angļu valodā. To pašu iemeslu dēļ visi dokumenti, kas attiecas uz stažēšanās programmu ir pieejami tikai angļu valodā.

Šobrīd netiek piedāvāta neviena prakses vieta.

Ārējās saites