• Iesniegt sūdzību
  • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Citi sūdzības apmierināšanas veidi

SOLVIT tīkls pārrobežu problēmu risināšanai visā ES.

Lai uzzinātu informāciju par SOLVIT tīklu, lūdzu, apmeklējiet SOLVIT tīmekļa vietni.


Dienests „Iedzīvotāju ceļvedis" - mobilitātes problēmām Eiropas iekšējā tirgū.

Lai uzzinātu informāciju par dienestu „Iedzīvotāju ceļvedis", lūdzu, apmeklējiet šī dienesta tīmekļa vietni.

Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centru tīkls (ECC-Net), lai saņemtu padomu vai palīdzību saistībā ar problēmām, kas skar pārrobežu iepirkšanos.

Lai atrastu informāciju par Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centru tīklu, lūdzu, apmeklējiet ECC-Net tīmekļa vietni.


Eiropas Komisijas nozīme Kopienas tiesību piemērošanā.

Lai uzzinātu informāciju par Eiropas Komisijas nozīmi Kopienas tiesību aktu piemērošanā, lūdzu, apmeklējiet Komisijas tīmekļa vietnes sadaļu „ES tiesību aktu piemērošana".


Cita Eiropas Savienības lieta.

Lai uzzinātu vispārīgu informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem, varat sazināties ar „Europe Direct", apmeklējot „Europe Direct" tīmekļa vietni vai zvanot uz šādu bezmaksas tālruņa numuru* no jebkuras ES valsts: 00800 6 7 8 9 10 11. Vai zvaniet uz parasto tālruņa numuru + 32-2-299 96 96 no jebkuras pasaules vietas (par standarta maksu).

* Daži mobilo telefonu operatori nenodrošina pieeju 00800 sērijas numuriem vai arī šis zvans var būt maksas.
Dažos gadījumos arī zvani no telefona kabīnēm vai viesnīcām var būt maksas.