• Iesniegt sūdzību
 • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Valsts ombudi

 • be
 • bg
 • cz
 • dk
 • de
 • ee
 • ie
 • gr
 • es
 • fr
 • hr
 • it
 • cy
 • lv
 • lt
 • lu
 • hu
 • mt
 • nl
 • at
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
 • fi
 • se
 • uk
 • no

Beļģija

Le Médiateur fédéral / De federale Ombudsman
Rue de Louvain 48, bte 6 / Leuvenseweg 48 bus 6
BE - 1000 Bruxelles / BE - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 289 27 27
Fakss: +32 2 289 27 28
Tīmekļa vietne http://www.federalombudsman.be

Bulgārija

Омбудсман на Република България
22 George Washington Street
BG -1000 Sofia
Tel.: +359 2 81 06 955
Fakss: +359 2 81 06 963
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.bg

Čehija

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
CZ-602 00 Brno
Tel.: +420 542 542 888
Fakss: +420 542 542 772
Tīmekļa vietne http://www.ochrance.cz

Dānija

Folketingets Ombudsmand
Gammel Torv 22
DK-1457 Copenhagen K
Tel.: +45 33 13 25 12
Fakss: +45 33 13 07 17
Tīmekļa vietne http://www.ombudsmanden.dk

Vācija

Petitionsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
DE-11011 Berlin
Tel.: +49 30 227 35257
Fakss: +49 30 227 36053
Tīmekļa vietne https://epetitionen.bundestag.de/epet/peteinreichen.html

Igaunija

Õiguskantsler
Kohtu 8
EE-15193 Tallinn
Tel.: +372 693 8400
Fakss: +372 693 8401
Tīmekļa vietne http://www.oiguskantsler.ee

Īrija

Office of the Ombudsman
18 Lower Leeson Street
IE-Dublin 2
Tel.: +353 1 678 5222
Fakss: +353 1 661 0570
Tīmekļa vietne https://www.ombudsman.ie

Grieķija

Ombudsman
17 Halkokondyli Street
GR - 10432 Athens
Tel.: +30 213 1306 600
Fakss: +30 213 1306 800
Tīmekļa vietne http://www.synigoros.gr

Spānija

Defensora del Pueblo
Paseo Eduardo Dato, 31 y
Calle Zurbano, 42
ES-28010 Madrid
Tel.: +34 91 432 79 00
Fakss: +34 91 308 11 58
Tīmekļa vietne http://www.defensordelpueblo.es

Francija

Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
FR - 75008 Paris
Tel.: +33 1 53 29 22 00
Fakss: +33 1 53 29 22 45
Tīmekļa vietne http://www.defenseurdesdroits.fr

Horvātija

Pučki pravobranitelj
Trg hrvatskih velikana 6
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4851 855
Fakss: +385 1 6431 628
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.hr

Itālija

Itālijā vēl nav valsts Ombuda vai valsts Lūgumrakstu komitejas. Tomēr valsts līmenī ir izveidota apvienību struktūra, kuras uzdevums ir izplatīt zināšanas par Ombuda institucionālo lomu un stiprināt to un kura uztur attiecības ar Eiropas Ombudu, — Reģionālo un autonomo provinču ombudu Valsts koordinācijas centrs.

Reģionālo un autonomo provinču ombudu Valsts koordinācijas centra priekšsēdētājs patlaban ir Abruco reģionālais ombuds. Divi viceprezidenti ir Valles d'Aostas reģionālais ombuds un Trento autonomās provinces ombuds.

El Organismo de Coordinación de los Defensores del Pueblo Regionales de Italia tiene sede en la Conferencia de Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Regional en Roma.

Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome
Via Pietro Cossa, 41
IT-00193 Roma
Tel.: +39 06 3600 3673
Fakss: +39 06 3600 4775
Tīmekļa vietne http://www.difesacivicaitalia.it/

Kipra

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Diagorou 2
CY-1097 Nicosia
Tel.: +357 22 405500
Fakss: +357 22 672881
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.gov.cy

Latvija

Valsts Tiesibsarga birojs
Baznicas iela 25
LV-1010 Rīga
Tel.: +371 67686768
Fakss: +371 67244074
Tīmekļa vietne http://www.tiesibsargs.lv

Lietuva

Seimo kontrolierių įstaiga
Gedimino pr. 56
LT-01110 Vilnius
Tel.: +370 5 266 51 05
Fakss: +370 5 266 51 38
Tīmekļa vietne http://www.lrski.lt

Luksemburga

Ombudsman
36, rue du Marché-aux-Herbes
LU-1728 Luxembourg
Tel.: +352 26 27 01 01
Fakss: +352 26 27 01 02
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.lu

Ungārija

Alapvető Jogok Biztosa
Nádor u. 22
HU-1051 Budapest
Tel.: +36 1 475 7100
Fakss: +36 1 269 1615
Tīmekļa vietne http://www.ajbh.hu

Malta

Office of the Ombudsman
11 St Paul Street
MT-Valletta VLT 07
Tel.: +356 21 24 79 44
Fakss: +356 21 24 79 24
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.org.mt

Nīderlande

Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151
PO Box 93122
NL-2509 AC Den Haag
Tel.: +31 70 356 35 63
Fakss: +31 70 360 75 72
Tīmekļa vietne http://www.nationaleombudsman.nl

Austrija

Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
AT-1015 Wien
Tel.: +43 (1) 515 05-0
Fakss: +43 (1) 515 05-150
Tīmekļa vietne http://www.volksanwaltschaft.gv.at

Polija

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
PL-00-090 Warszawa
Tel.: +48 22 551 77 00
Fakss: +48 22 827 64 53
Tīmekļa vietne http://www.rpo.gov.pl

Portugāle

Provedor de Justiça
Rua Pau de Bandeira, 7-9
PT-1249-088 Lisboa
Tel.: +351 213 926 600
Fakss: +351 213 961 243
Tīmekļa vietne http://www.provedor-jus.pt

Rumānija

Avocatul Poporului
Eugeniu Carada 3
Sector 3
RO-71204 Bucuresti
Tel.: +40 21 312 71 34
Fakss: +40 21 312 49 21
Tīmekļa vietne http://www.avp.ro

Slovēnija

Varuh človekovih pravic RS
Dunajska 56
SI-1109 Ljubljana
Tel.: +386 1 475 00 50
Fakss: +386 1 475 00 40
Tīmekļa vietne http://www.varuh-rs.si

Slovākija

Kancelária verejného ochrancu práv
Grösslingová 35
SK - 811 09 Bratislava - Staré Mesto
Tel.: +421 2 323 63 705
Fakss: +421 2 323 63 703
Tīmekļa vietne http://www.vop.gov.sk

Somija

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
FI-00102 Helsinki
Tel.: +358 9 4321
Fakss: +358 9 432 2268
Tīmekļa vietne http://www.oikeusasiamies.fi

Somija

Oikeuskanslerinvirasto
PL 20
FI-00023 Valtioneuvosto
Tel.: +358 9 16001
Fakss: +358 9 160 23975
Tīmekļa vietne http://www.oikeuskansleri.fi

Zviedrija

Riksdagens ombudsmän - JO
Box 16327
SE-10326 Stockholm
Tel.: +46 8 786 40 00
Fakss: +46 8 21 65 58
Tīmekļa vietne http://www.jo.se

Apvienotā Karaliste

Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
UK-London SW1P 4QP
Tel.: +44 345 015 4033
Fakss: +44 300 061 4000
Tīmekļa vietne http://www.ombudsman.org.uk

Norvēģija

Sivilombudsmannen
PO Box 3 Sentrum
NO-0101 Oslo
Tel.: +47 22 82 85 00
Fakss: +47 22 82 85 11
Tīmekļa vietne http://www.sivilombudsmannen.no