• Iesniegt sūdzību
 • Pieprasīt informāciju
60th Rome Treaty anniversaryTava Eiropa - Portāls sadarbībai ar Eiropas un valsts informācijas dienestiem tiešsaistē

Tīkla aktivitātes

Pieejamās valodas  :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Tīkla aktivitātes

Eiropas ombudu tīkla dalībnieki rīko informācijas apmaiņu par ES tiesību aktiem un labu praksi organizētajos semināros un sanāksmēs, regulāros biļetenos un tīmekļa diskusiju forumos, kā arī ikdienā ar elektronisko ziņu dienesta palīdzību. Tīkla attīstīšanā ļoti efektīvas ir Eiropas ombuda vizītes dalībvalstīs, ko rīko to ombudi.

Semināri valstu un reģionu ombudiem notiek katru otro gadu, un tos Eiropas ombuds organizē kopīgi ar valstu vai reģionu kolēģiem. Semināri valstu ombudiem ir notikuši:

 • Dublina (2014.)
 • Kopenhāgena (2011.)
 • Paphos (2009.)
 • Strasbūrā (2007.)
 • Hāgā (2005.)
 • Atēnās (2003.)
 • Briselē (2001.)
 • Parīzē (1999.)
 • Strasbūrā (1996.)

Semināri reģionālajiem ombudiem ir notikuši:

 • Kārdifa (2014.)
 • Briselē (2012.)
 • Insbruka (2010.)
 • Berlīne (2008.)
 • Londonā (2006.)
 • Valensijā (2003.)
 • Briselē (2001.)
 • Florencē (1999.)
 • Barselonā (1997.)

Katru otro gadu Strasbūrā tiekas arī sadarbības koordinatori, kas ir tīkla pirmās kontaktpersonas valsts līmenī.

Biļetens „Eiropas ombudi” noderīgs līdzeklis Eiropas ombudu tīkla dalībniekiem, ļaujot veikt informācijas apmaiņu par ES tiesību aktiem un labu praksi. To publicē divreiz gadā angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodā. Biļetens ombudiem piedāvā forumu, kurā tie var izskaidrot ES tiesas prāvas, ar kurām nācies nodarboties, sniegt lietu izskatīšanas prakses piemērus, kas var būt noderīgi citiem tīkla dalībniekiem, kā arī informēt savus kolēģus par izmaiņām savās iestādēs. Biļetens ir noderīgs arī Starptautiskā ombudu institūta (SOI) Eiropas reģiona dalībniekiem, un tajā ir sadaļa par SOI Eiropas reģiona aktivitātēm.

Eiropas ombuds Eiropas ombudu tīkla dalībniekiem piedāvā ārtīkla pakalpojumu, kas nodrošina vairākas diskusiju un dokumentu apmaiņas iespējas. Šis pakalpojums ir bijis ļoti noderīgs tīkla ombudu birojiem, un tajā regulāri ievieto jautājumus un atbildes par svarīgiem ES tiesību aktu tematiem. Ārtīklā darbojas arī elektronisko ziņu dienests „Ombudsman Daily News”, kas darbojas katru dienu un kurā ievieto rakstus, paziņojumus presei un paziņojumus no birojiem visā tīklā. Ārtīklā pieejams atjaunināts, autoritatīvs Eiropas Savienības dalībvalstu, ES kandidātvalstu un dažu citu Eiropas valstu un reģionu ombudu saraksts.