Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda “paātrinātā procedūra” — palīdzība ātrākai piekļuvei ES dokumentiem

Eiropas Ombuda paātrinātā procedūra sūdzībām par piekļuvi dokumentiem

Vai jums ir grūtības piekļūt dokumentam vai dokumentiem, kas ir ES iestādes vai struktūras rīcībā?

Dažos gadījumos ES iestādes vai struktūras ir tiesīgas nepiešķirt piekļuvi ES dokumentiem, pamatojoties uz izņēmumiem saskaņā ar ES noteikumiem par piekļuvi dokumentiem. Ja esat izgājuši procedūru, lai pieprasītu piekļuvi dokumentam, un ES iestāde vai struktūra ir apstiprinājusi savu lēmumu pilnībā vai daļēji atteikt piekļuvi, Jūs varat vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Ombuda.

Lai to izdarītu, Jums nepieciešams iesniegt sūdzību ombudei, ievērojot standarta procedūru.

Pieprasījums piekļūt publiskiem dokumentiem bieži iesniedz personas vai organizācijas, kam ir steidzami jāiepazīstas ar dokumentiem, tāpēc ombude nolēma ieviest paātrinātu procedūru, lai apstrādātu šīs sūdzības par „piekļuvi dokumentiem”.

Tiklīdz ombude ir atzinusi, ka viņa ir saņēmusi sūdzību, viņa piecu darbdienu laikā pieņems lēmumu par to, vai to var sākt izskatīt. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – no tā, vai sūdzība ir pieņemama (piemēram, vai iesniedzējs ir izmantojis šo procedūru, lai pieprasītu dokumentus no attiecīgās ES struktūras), un no tā, vai skaidrojums par piekļuves atteikumu ir pamatots.

Ombude cenšas pieņemt lēmumu par „piekļuvi dokumentiem” 40 darbdienu laikā (no sūdzības saņemšanas brīža). Šajā laikā viņa var sazināties ar attiecīgo iestādi vai struktūru, un/vai pārbaudīt attiecīgos dokumentus.

Ja ombude uzskata, ka ES iestāde vai struktūra nepamatoti ir atteikusi pieeju dokumentam(-iem), viņa tām var ieteikt nekavējoties piešķirt pilnīgu vai daļēju piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem. Kaut arī šāda rīcība nav juridiski saistoša, ombude sagaida, ka viņas ieteikumi tiks ņemti vērā.

Ja kāda ES iestāde vai struktūra neievēro ombudes ieteikumus, viņa var pārsūtīt lietu Eiropas Parlamentam, sagatavojot īpašu ziņojumu.

Iepazīstieties ar paātrinātā procedūras iekšējo pārskatu praksē (publicēts 2021. gada 24. februārī).