Vai vēlaties iesniegt sūdzību par
ES iestādi vai struktūru?

Uzmanības centrā

The Ombudsman launches her Annual Report for 2018

Concerns about transparency in the EU administration accounted for the biggest proportion of the Ombudsman's cases (24.6%) in 2018, while the number of complaints rose by 17%.  In 2018, the Ombudsman :

-issued a Special Report to the European Parliament asking it to support her proposals on improving transparency in the Council of the EU  

-carried out a public consultation on the use of languages by the EU institutions

-published a number of proposals to strengthen revolving door rules in the EU institutions

-drew up a list of best practices for preventing harassment in the EU administration.

Ko mēs darām


Eiropas Ombuds strādā, lai sekmētu labu pārvaldību ES līmenī. Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu un struktūru pieļautām administratīvām kļūmēm, kā arī aktīvi izskata plašākas sistēmiskas problēmas.