Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 147 rezultato (-ų)

Sprendimas byloje OI/4/2021/MHZ dėl to, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) vykdo savo įsipareigojimus pagrindinių teisių srityje ir užtikrina atskaitomybę, susijusią su padidėjusia atsakomybe

Pirmadienis | 18 liepos 2022

Šiame savo iniciatyva atliktame tyrime įvertinta, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) laikosi savo pagrindinių teisių ir skaidrumo įpareigojimų pagal Reglamentą (ES) 2019/1896 (toliau – Frontex reglamentas), kuriuo išplėsti Frontex įgaliojimai.

Atliekant tyrimą buvo nagrinėjama, kaip Frontex užtikrina savo „veiklos planų“, kuriuose apibrėžiami jos operacijų parametrai, skaidrumą ir kaip ji nusprendžia sustabdyti, nutraukti veiklą arba jos nepradėti dėl su pagrindinėmis teisėmis susijusių problemų. Atliekant tyrimą taip pat buvo vertinta, kaip vykdant priverstinį grąžinimą laikomasi pagrindinių teisių, ir įvertintos Frontex gairės dėl dokumentų neturinčių asmenų, neteisėtai kertančių arba bandančių kirsti ES išorės sieną, tikrinimo proceso.

Remdamasi tyrimu, ombudsmenė pateikė keletą pasiūlymų Frontex, kaip pagerinti jos atskaitomybę. Ombudsmenė ragina Frontex aktyviai veikti skaidriai, kiek tai susiję su veiklos planais ir pagrindinių teisių analize, kuria vykdomasis direktorius grindžia sprendimus pradėti, sustabdyti ar nutraukti operacijas. Ji siūlo Frontex parengti konkrečius nurodymus pabėgėlių apklausas vykdančioms „patikros grupėms“. Ombudsmenė taip pat ragina Frontex gerinti priverstinio grąžinimo, kai grąžinamus asmenis lydi Frontex darbuotojai, stebėseną ir užtikrinti geresnį stebėsenos operacijų ataskaitų teikimą.

Sprendimas byloje OI/5/2020/MHZ dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) skundų dėl tariamų pagrindinių teisių pažeidimų nagrinėjimo mechanizmo ir pagrindinių teisių pareigūno vaidmens

Trečiadienis | 08 birželio 2022

Ombudsmenė savo iniciatyva pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) nagrinėja tariamus pagrindinių teisių pažeidimus pasitelkdama skundų nagrinėjimo mechanizmą, ir atkreipti dėmesį į Frontex pagrindinių teisių pareigūno vaidmenį ir nepriklausomumą šiuo atžvilgiu.

Atsižvelgdama į ankstesnį tyrimą ombudsmenė rekomendavo sukurti nepriklausomą skundų dėl Frontex operacijų nagrinėjimo mechanizmą. ES teisės aktų leidėjai patvirtino skundų nagrinėjimo mechanizmą ir 2016 m. jis pradėjo veikti.

Naudodamasi skundų nagrinėjimo mechanizmu Frontex nagrinėja asmenų, manančių, kad jų pagrindinės teisės buvo pažeistos Frontex operacijų metu, skundus. Pagrindinių teisių pareigūno vaidmuo yra tiesiogiai nagrinėti skundus dėl Frontex darbuotojų, taip pat užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos tinkamai nagrinėtų skundus dėl Frontex operacijose dalyvaujančių nacionalinių valdžios institucijų darbuotojų.

Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti, kaip Frontex įgyvendino naujas taisykles dėl skundų nagrinėjimo mechanizmo ir pagrindinių teisių pareigūno, kurios įsigaliojo 2019 m. lapkričio mėn. Juo taip pat siekta įvertinti bendrą skundų nagrinėjimo mechanizmo veiksmingumą, atsižvelgiant į visuomenės susirūpinimą dėl pagrindinių teisių pažeidimų Frontex operacijų metu.

Sukūrus skundų nagrinėjimo mechanizmą, jis pasitelktas tik labai nedideliam kiekiui skundų ir iki šiol nepateikta jokių skundų dėl Frontex darbuotojų veiksmų. Nuo 2016 m. iki 2021 m. sausio mėn. pagrindinių teisių pareigūnas gavo 69 skundus, iš kurių 22 buvo priimtini. Kadangi operacijas atlieka skirtingų įstaigų darbuotojai, atskaitingi skirtingoms valdžios institucijoms, potencialiems skundų pateikėjams gali būti sunku nustatyti tariamus nusikaltėlius ir suprasti, kaip ir kam jie gali pranešti apie tariamus pažeidimus, bei atitinkamais kanalais siekti gauti kompensaciją.

Šiame tyrime ombudsmenė taip pat peržiūrėjo skundus, kurie buvo nagrinėjami pasitelkus skundų nagrinėjimo mechanizmą, ir nustatė įvairių galimų trūkumų, dėl kurių asmenims gali būti sunkiau pranešti apie tariamus pagrindinių teisių pažeidimus ir siekti gauti kompensaciją. Ombudsmenės tyrime taip pat nustatyta, kad Frontex vėluoja įgyvendinti naujus įsipareigojimus, susijusius su skundų nagrinėjimo mechanizmu ir pagrindinių teisių pareigūnu.

Remdamasi tyrimu ombudsmenė Frontex pateikia keletą patobulinimo pasiūlymų, kuriais siekiama skundų nagrinėjimo mechanizmą padaryti labiau prieinamą potencialioms pagrindinių teisių pažeidimų aukoms ir sustiprinti Frontex operacijų bei visų joje dalyvaujančių asmenų atskaitomybę. Tai pasiūlymai, kaip potencialios pagrindinių teisių pažeidimų aukos galėtų lengviau sužinoti apie kompensacijos galimybes ir pranešti apie incidentus, taip pat pasiūlymai, kaip pagerinti skundų nagrinėjimą ir tolesnius veiksmus.