Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 249 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija įtraukė suinteresuotuosius subjektus ir valdė interesų konfliktus peržiūrėdama apsaugos tikslus, susijusius su pesticidų keliamo pavojaus aplinkai vertinimu (byla 1402/2020/TE)

Pirmadienis | 08 lapkričio 2021

Byla buvo susijusi su Europos Komisijos atliekama pesticidų keliamos rizikos aplinkai vertinimo kriterijų peržiūra, t. y. konkrečiais apsaugos tikslais. Skundą pateikusi aplinkosaugos organizacija buvo susirūpinusi dėl siūlomo metodo ir teigė, kad esama interesų konfliktų, susijusių su ekspertais, dalyvavusiais kuriant šį metodą.

Ombudsmenė pradėjo tyrimą dėl vieno skundo aspekto, susijusio su Komisijos atliktu eksperto pasirinkimu suinteresuotųjų šalių praktiniame seminare, kuris įvyko 2019 m. rugsėjo mėn. peržiūros pradžioje. Ombudsmenė nustatė, kad Komisija minėto eksperto neprašė prieš šį seminarą pateikti interesų deklaracijos.

Ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Komisija turėjo reikalauti, kad ekspertas pateiktų interesų deklaraciją. To priežastis – seminaro, susijusio su ES teisės aktų įgyvendinimu prieštaravimų keliančioje srityje, pobūdis, jame dalyvavusio eksperto vaidmuo ir tai, kad ekspertas buvo pristatytas kaip nepriklausomas. Atskleisti visus interesus, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, yra labai svarbu siekiant, kad visuomenė pasitikėtų politika, kurią lemia tokie procesai, ir užtikrinti tokios politikos teisėtumą visuomenės akyse.

Kadangi Komisija paprašė eksperto pateikti interesų deklaraciją, ombudsmenė nemano, kad reikia toliau nagrinėti šį klausimą. Atsižvelgdama į tai, ombudsmenė tikisi, kad Komisija reikalaus ekspertų, asmeniškai pakviestų į panašius būsimus renginius, pateikti interesų deklaracijas, jas vertins ir skelbs, ir pateikia atitinkamą pasiūlymą.

Ombudsmenė taip pat išnagrinėjo skundo pateikėjo teiginius dėl interesų deklaracijos esmės, t. y. dėl to, kad ji buvo neišsami ir kad Komisija jos nevertino, kad nustatytų galimus interesų konfliktus. Ombudsmenė nustatė, kad Komisijos pateiktas vertinimas yra pagrįstas. Todėl ji tyrimą užbaigė.

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled a complaint about the English test in a staff selection procedure (case 1913/2020/MMO)

Ketvirtadienis | 28 spalio 2021

The case concerned the assessment of the complainant’s English language skills in a selection procedure organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). The complainant failed the oral part of the English test but was not convinced by the reasons given by the contracted test provider and Frontex.

The Ombudsman found that Frontex’s procedure for dealing with review requests and administrative complaints in relation to the language knowledge assessment done by its contractor was largely fit for purpose. Specifically in this case, Frontex’s actions were reasonable. However, in order for the review procedure to be fully effective, the contractor would have to provide Frontex with sufficiently detailed information about its assessment to allow Frontex to detect, on the basis of the concerns put forward by a candidate, indications of substantive errors. The Ombudsman is not convinced that this is the case at present.

In order to avoid similar problems arising in the future, the Ombudsman made a suggestion for improvement and closed the inquiry.

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija sprendė susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo sudėtimi ir tariamu jo narių interesų konfliktu (byla 1777/2020/KR)

Trečiadienis | 27 spalio 2021

Šis skundo pagrindu vykdytas tyrimas buvo susijęs su Komisijos ekspertų grupe – aukšto lygio forumu siūlomai ES kapitalo rinkų sąjungai aptarti. Forumas subūrė aukštus pramonės įmonių vadovus ir tarptautinius ekspertus bei mokslininkus, kurie Komisijai turėjo pateikti naujų idėjų dėl šios srities politikos. 2020 m. jie parengė ataskaitą su rekomendacijomis.

Tyrimo metu nuodugniai patikrinusi Komisijos dokumentus ir susitikusi su Komisijos atstovais, ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo faktus:

1. Keletą su finansų įstaigomis susijusių forumo narių Komisija laikė nepriklausomais ir atstovaujančiais viešajam interesui. Komisija taikė bendrąsias priemones nustatytai interesų konfliktų rizikai sumažinti. Ombudsmenė atidžiai įvertino šias priemones ir nusprendė, kad jų nepakanka.

2. Remdamasi netinkamomis kategorijomis, Komisija viešai suskirstė forumo narius į tuos, kurie turėjo būti nepriklausomi, ir tuos, kurie atstovavo įvairių suinteresuotųjų šalių organizacijų bendram interesui, o tai gerokai nutolo nuo tikrovės.

Ombudsmenė pateikė rekomendaciją.

Komisijos atsakyme į ombudsmenės į rekomendaciją nepateikta jokios naujos informacijos ir tyrimo išvados nekeičiamos.

Ombudsmenė baigė tyrimą ir patvirtino savo išvadas ir rekomendaciją.

 

Decision on how the European Commission dealt with a complaint that a winner of the EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights (case 1756/2020/VS)

Trečiadienis | 06 spalio 2021

The case concerned how the European Commission dealt with a complaint that one of the winners of the 2018 EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights.

The complainant contacted the Commission arguing that one of the winning entries was almost identical to a utility model, which the complainant owned. The complainant considered that the Commission did not investigate the concerns properly and therefore complained to the Ombudsman.

The Ombudsman found that, in the course of the inquiry, the Commission provided sufficient information about the actions it had taken in reaction to the complainant’s concerns and about its conclusion. The Ombudsman also found that the conclusion reached by the Commission, namely that the dispute should be settled by a court, is reasonable. The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration by the Commission. To ensure greater clarity in future, the Ombudsman encourages the Commission, in the context of future innovation contests and awards, to proactively inform contestants and other stakeholders of its approach to related intellectual property rights disputes.