Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 218 rezultato (-ų)

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Antradienis | 22 lapkričio 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Penktadienis | 20 gegužės 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Sprendimas byloje OI/3/2021/KR dėl to, kaip Europos gynybos agentūra nagrinėjo savo buvusio vykdomojo direktoriaus prašymus eiti aukštas pareigas bendrovėje „Airbus“

Antradienis | 01 vasario 2022

Byla buvo susijusi su Europos gynybos agentūros (EGA) sprendimu su tam tikromis sąlygomis leisti savo buvusiam vykdomajam direktoriui eiti dvejas numatytas pareigas, t. y. „Airbus Spain“ viešųjų reikalų vadovo ir „Airbus“ gynybos ir kosmoso technologijų padalinio strateginio patarėjo.

Ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo atvejus ir pateikė dvi rekomendacijas ir vieną pasiūlymą, kad ateityje panašių problemų būtų išvengta.

Pirma, ombudsmenė rekomenduoja, kad ateityje EGA turėtų drausti savo vyresniesiems darbuotojams eiti pareigas pasibaigus jų kadencijai, jeigu kyla aiškus su teisėtais EGA interesais susijęs konfliktas.

Antra, ombudsmenė rekomenduoja, kad EGA turėtų nustatyti tokių veiksmų draudimo kriterijus, kad vyresniesiems darbuotojams būtų suteikta aiškumo. Kandidatai į aukštesnes EGA pareigas turėtų būti informuojami apie šiuos kriterijus.

Be to, ombudsmenė pasiūlė EGA užtikrinti, kad konkreti forma, skirta asmenims, prašantiems leidimo eiti numatytas pareigas, būtų parengta taip, kad (buvę) darbuotojai pateiktų reikiamą informaciją, kad EGA nuo pat pradžių galėtų atlikti prasmingą vertinimą.

EGA iš esmės sutiko įgyvendinti rekomendacijas dėl galimo draudimo darbuotojams užimti tam tikras pareigas ir pateikti darbuotojams gaires, kaip ji taikytų tokią priemonę. Ji nurodė, kad ėmėsi priemonių rekomendacijoms įgyvendinti. Tuo pat metu EGA iškėlė keletą klausimų dėl ombudsmenės išvadų, į kurias ombudsmenė atkreipė dėmesį šiame sprendime.

Ombudsmenė ragina EGA informuoti ją apie visus būsimus veiksmus, kurių EGA imsis atsižvelgdama į jos rekomendacijas, visų pirma dėl EGA taikomų kriterijų, pagal kuriuos draudžiama eiti numatomas pareigas, dėl kurių kyla aiškus interesų konfliktas.

 

Rekomendacija dėl to, kaip Europos gynybos agentūra nagrinėjo savo buvusio vykdomojo direktoriaus prašymus eiti aukštas pareigas bendrovėje „Airbus“ (OI/3/2021/KR)

Antradienis | 13 liepos 2021

Ombudsmenė savo iniciatyva atliko tyrimą dėl Europos gynybos agentūros (EGA) sprendimo leisti buvusiam institucijos vykdomajam direktoriui eiti dvejas aukštas pareigas aviacijos bendrovėje „Airbus“.

Atlikdama tyrimą ombudsmenė taip pat nagrinėjo, kaip EGA reagavo į tai, kad jos buvęs vykdomasis direktorius naujas pareigas pradėjo eiti prieš EGA suteikiant jam leidimą tai daryti, – tai yra EGA tarnybos nuostatų pažeidimas.

Ombudsmenė nustatė, kad sąlygos, kurias EGA savo sprendime dėl leidimo suteikimo nustatė buvusiam vykdomajam direktoriui, buvo nepakankamos, vertinant pagal riziką, jų nebuvo galima stebėti ir nebuvo galima užtikrinti jų vykdymo. Taip pat buvo trūkumų, susijusių su tuo, kaip EGA vertino interesų konfliktų riziką.

EGA veikiau turėjo taikyti griežtesnes sąlygas ir uždrausti buvusiam vykdomajam direktoriui pradėti eiti pareigas, dėl kurių kilo didžiausia su EGA teisėtais interesais susijusio konflikto rizika. Kadangi nebuvo to padaryta, tai prilygo netinkamam EGA administravimui.

Remdamasi šiomis išvadomis, ombudsmenė pateikė dvi rekomendacijas:

i) ateityje EGA turėtų drausti savo vyresniesiems darbuotojams eiti pareigas pasibaigus jų kadencijai, jeigu kyla aiškus su teisėtais EGA interesais susijęs konfliktas;

ii) EGA turėtų nustatyti tokių veiksmų draudimo kriterijus, kad vyresniesiems darbuotojams būtų suteikta aiškumo. Kandidatai į aukštesnes EGA pareigas turėtų būti informuojami apie šiuos kriterijus, kai teikia paraiškas.