Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Rodoma 1 - 20 iš 397 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl klausimų, susijusių su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) bendravimu su piliečiais dėl prieigos prie dokumentų portalo (sujungtos bylos 1261/2020 ir 1361/2020)

Ketvirtadienis | 15 gruodžio 2022

Byla pirmiausia buvo susijusi su Frontex sprendimu nebebendrauti elektroniniu paštu su asmenimis, kurie prašo leisti viešai susipažinti su dokumentais. Frontex įpareigoja prašytojus naudotis jos internetiniu prieigos portalu. Dėl to kyla problemų prašytojams, kurių būtų galima lengvai išvengti, taip pat internetinėms skaidrumo platformoms, kurias sukūrė pilietinės visuomenės organizacijos, siekdamos padėti siekti ES tikslo dirbti kuo atviriau.

Ombudsmenė nerado pateisinamų priežasčių Frontex sprendimui pagrįsti. Ji pateikė rekomendaciją, kad Frontex turėtų leisti prašytojams bendrauti su ja elektroniniu paštu, nesinaudojant dabartiniu prieigos prie dokumentų portalu. Be to, ji paprašė Frontex susipažinti su geriausia praktika, kurią šiuo atžvilgiu nustatė Europos Komisija savo naujajame viešosios prieigos portale, ir kuo greičiau ją įgyvendinti.

Be to, ombudsmenė pasiūlė, kad Frontex turėtų skirti išteklių, reikalingų dideliam skaičiui prašymų leisti susipažinti su dokumentais, kuriuos ji tikriausiai reguliariai gaus ateityje, nagrinėti. Ji taip pat pasiūlė, kad Frontex parengtų ir paskelbtų išsamų vadovą, kaip nagrinėti visuomenės prašymus leisti susipažinti su informacija.

Frontex atmetė ombudsmenės rekomendaciją leisti prašytojams bendrauti su ja elektroniniu paštu. Frontex taip pat iš esmės neatsakė į pasiūlymą susipažinti su susijusia geriausia Europos Komisijos praktika ir ją įgyvendinti.

Todėl ombudsmenė užbaigė tyrimą konstatuodama netinkamą administravimą.

Kalbant apie kitus ombudsmenės pasiūlymus, Frontex pranešė, kad neseniai paskyrė papildomą ne visos darbo dienos etatą prašymams dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais nagrinėti, ir pranešė, kad parengs ombudsmenės pasiūlytą vadovą. Anksčiau per tyrimą Frontex įgyvendino ombudsmenės pasiūlymus peržiūrėti savo pareiškimą dėl autorių teisių ir dvejus metus suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, esančiais viešai prieinamose paskyrose. Ji taip pat sutiko sukurti specialų e. pašto adresą prašymams teikti.