Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Teksto paieška

Dokumento rūšis

Atitinkama institucija

Išsprendimo rūšis

Bylos numeris

Kalba

Laikotarpis

Raktiniai žodžiai

Kiti instituciniai klausimai

Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 556 rezultato (-ų)

Sprendimas 1094/2020/DL dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos (toliau – APPF) užtikrinamo informacijos apie Europos politines partijas ir fondus skaidrumo

Pirmadienis | 25 sausio 2021

Byla buvo susijusi su tuo, kaip Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (toliau – APPF) laikosi skaidrumo reikalavimų, visų pirma įpareigojimų dėl informacijos atskleidimo ir viešinimo. Skundo pateikėjo nuomone, APPF nepaskelbė išsamios, atnaujintos ir patogios naudoti informacijos apie Europos politines partijas ir fondus.

Ombudsmenei atliekant tyrimą, APPF įsipareigojo padaryti pakeitimų, kad išspręstų kai kuriuos skunde iškeltus klausimus, pavyzdžiui, pateikti nuorodas į atitinkamą informaciją Europos Parlamento interneto svetainėje, savo interneto svetainę papildyti skyriais su trūkstama informacija ir parengti bendrą šabloną informacijai iš Europos politinių partijų rinkti. Todėl ombudsmenė nusprendė nutraukti bylą, nes nebuvo pagrindo tęsti tyrimą.

Tačiau ombudsmenė manė, jog APPF galėtų dar patobulinti savo interneto svetainę, kad pateikta informacija būtų aiški, išsami, tinkama naudoti ir palyginama. Todėl ji pateikė tris tobulinimo pasiūlymus ir paprašė APPF per šešis mėnesius pranešti apie jų įgyvendinimą.

Sprendimas byloje 652/2020/MIG dėl Europos Komisijos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su susirašinėjimu su Jungtinės Karalystės Vyriausybe dėl kandidato į Komisijos narius paskyrimo

Pirmadienis | 28 rugsėjo 2020

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su keturiais raštais, kuriais Europos Komisija apsikeitė su Jungtinės Karalystės Vyriausybe dėl to, kad po Europos Parlamento rinkimų Jungtinė Karalystė nepasiūlė kandidato į Komisijos narius. Komisija atsisakė suteikti galimybę susipažinti su dokumentais remdamasi tuo, kad šiuo klausimu vykdoma pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Jungtinę Karalystę.

Ombudsmenė kaip sprendimą pasiūlė, kad Komisija suteiktų galimybę susipažinti su nagrinėjamais dokumentais, atsižvelgiant į pasikeitusią padėtį Jungtinei Karalystei išstojus iš ES. Komisija priėmė ombudsmenės pasiūlymą ir byla baigta nagrinėti.