Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 203 rezultato (-ų)

Sprendimas byloje OI/5/2020/MHZ dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) skundų dėl tariamų pagrindinių teisių pažeidimų nagrinėjimo mechanizmo ir pagrindinių teisių pareigūno vaidmens

Trečiadienis | 08 birželio 2022

Ombudsmenė savo iniciatyva pradėjo tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) nagrinėja tariamus pagrindinių teisių pažeidimus pasitelkdama skundų nagrinėjimo mechanizmą, ir atkreipti dėmesį į Frontex pagrindinių teisių pareigūno vaidmenį ir nepriklausomumą šiuo atžvilgiu.

Atsižvelgdama į ankstesnį tyrimą ombudsmenė rekomendavo sukurti nepriklausomą skundų dėl Frontex operacijų nagrinėjimo mechanizmą. ES teisės aktų leidėjai patvirtino skundų nagrinėjimo mechanizmą ir 2016 m. jis pradėjo veikti.

Naudodamasi skundų nagrinėjimo mechanizmu Frontex nagrinėja asmenų, manančių, kad jų pagrindinės teisės buvo pažeistos Frontex operacijų metu, skundus. Pagrindinių teisių pareigūno vaidmuo yra tiesiogiai nagrinėti skundus dėl Frontex darbuotojų, taip pat užtikrinti, kad atitinkamos valdžios institucijos tinkamai nagrinėtų skundus dėl Frontex operacijose dalyvaujančių nacionalinių valdžios institucijų darbuotojų.

Šiuo tyrimu buvo siekiama įvertinti, kaip Frontex įgyvendino naujas taisykles dėl skundų nagrinėjimo mechanizmo ir pagrindinių teisių pareigūno, kurios įsigaliojo 2019 m. lapkričio mėn. Juo taip pat siekta įvertinti bendrą skundų nagrinėjimo mechanizmo veiksmingumą, atsižvelgiant į visuomenės susirūpinimą dėl pagrindinių teisių pažeidimų Frontex operacijų metu.

Sukūrus skundų nagrinėjimo mechanizmą, jis pasitelktas tik labai nedideliam kiekiui skundų ir iki šiol nepateikta jokių skundų dėl Frontex darbuotojų veiksmų. Nuo 2016 m. iki 2021 m. sausio mėn. pagrindinių teisių pareigūnas gavo 69 skundus, iš kurių 22 buvo priimtini. Kadangi operacijas atlieka skirtingų įstaigų darbuotojai, atskaitingi skirtingoms valdžios institucijoms, potencialiems skundų pateikėjams gali būti sunku nustatyti tariamus nusikaltėlius ir suprasti, kaip ir kam jie gali pranešti apie tariamus pažeidimus, bei atitinkamais kanalais siekti gauti kompensaciją.

Šiame tyrime ombudsmenė taip pat peržiūrėjo skundus, kurie buvo nagrinėjami pasitelkus skundų nagrinėjimo mechanizmą, ir nustatė įvairių galimų trūkumų, dėl kurių asmenims gali būti sunkiau pranešti apie tariamus pagrindinių teisių pažeidimus ir siekti gauti kompensaciją. Ombudsmenės tyrime taip pat nustatyta, kad Frontex vėluoja įgyvendinti naujus įsipareigojimus, susijusius su skundų nagrinėjimo mechanizmu ir pagrindinių teisių pareigūnu.

Remdamasi tyrimu ombudsmenė Frontex pateikia keletą patobulinimo pasiūlymų, kuriais siekiama skundų nagrinėjimo mechanizmą padaryti labiau prieinamą potencialioms pagrindinių teisių pažeidimų aukoms ir sustiprinti Frontex operacijų bei visų joje dalyvaujančių asmenų atskaitomybę. Tai pasiūlymai, kaip potencialios pagrindinių teisių pažeidimų aukos galėtų lengviau sužinoti apie kompensacijos galimybes ir pranešti apie incidentus, taip pat pasiūlymai, kaip pagerinti skundų nagrinėjimą ir tolesnius veiksmus.

Sprendimas dėl Europos išorės veiksmų tarnybos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su ES policijos misija Palestinos teritorijose (byla 2051/2021/MIG)

Pirmadienis | 07 kovo 2022

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su civiline ES misija Palestinos teritorijose. EIVT nustatė šešis dokumentus, kurie patenka į skundo pateikėjo prašymo leisti susipažinti taikymo sritį, ir atsisakė leisti susipažinti su dokumentais. Tai darydama, EIVT rėmėsi ES teisės aktų dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtimis, ir teigė, kad atskleidus dokumentus galėtų būti pakenkta viešajam interesui, susijusiam su visuomenės saugumu ir tarptautiniais santykiais.

Ombudsmenės tyrimo grupė išnagrinėjo dokumentus ir gavo papildomų konfidencialių paaiškinimų iš EIVT. Remdamasi tuo ir atsižvelgdama į platesnę ES institucijų diskrecijos teisę, kuria jos naudojasi vertindamos pavojų viešajam saugumui ir tarptautiniams santykiams, ombudsmenė nustatė, kad EIVT sprendimas atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais nebuvo akivaizdžiai klaidingas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamo viešojo intereso negali pakeisti kitas svarbesnis viešasis interesas, ombudsmenė baigė nagrinėti bylą, nenustatydama netinkamo administravimo.

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM)

Pirmadienis | 11 spalio 2021

The complainant, a national police force, received two grants from the European Commission for projects to fight transnational crime, which it carried out successfully. Following audits of the projects, the Commission found that a big part of the costs were ineligible mainly due to the lack of supporting documents. The Commission therefore decided to recover a considerable part of the grants. The complainant turned to the Ombudsman arguing that the decision was disproportionate and that the Commission had not shown flexibility. The complainant considered that the Commission should have allowed it more time to send additional supporting documents and that it should have done another audit.

The Ombudsman found that it was reasonable for the Commission to conclude that the complainant had violated its contractual obligations under the ‘grant agreement’. The Commission had acted in accordance with EU financial rules and given the complainant ample opportunity to provide comments and submit additional supporting documents as proof of the costs it claimed. The Commission had also shown flexibility by agreeing to review supporting documents submitted late. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.