Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Rodoma 1 - 20 iš 440 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais dėl pasiūlymo apriboti šviną šaudmenyse (byla 2124/2021/MIG)

Pirmadienis | 14 lapkričio 2022

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) turimais dokumentais dėl švino šaudmenyse. EFSA užtruko daugiau nei septynis mėnesius, kol išnagrinėjo prašymą ir kelis kartus pratęsė terminą, todėl skundo pateikėjas negalėjo pasinaudoti dokumentais rengdamasis prisidėti prie kitos ES agentūros organizuojamų viešųjų konsultacijų.

Ombudsmenė pradėjo tyrimą ir nustatė, kad tai, kaip EFSA nagrinėjo skundo pateikėjo prašymą leisti susipažinti su dokumentais, ir ypač tai, kad ji nesilaikė ES teisės aktuose dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais nustatytų terminų, yra netinkamas administravimas. Ji rekomendavo, kad EFSA nutrauktų praktiką, kai, siūlydama „teisingą sprendimą“, nustatytus terminus pratęsia ilgesniam nei 30 darbo dienų laikotarpiui. Ji taip pat rekomendavo, kad EFSA ankstyvajame etape pareiškėjams pateiktų sąrašą dokumentų, kuriuos ji nustato, kai prašymas susipažinti su dokumentais suformuluojamas plačiai.

EFSA teigiamai atsakė į ombudsmenės rekomendacijas ir įsipareigojo pakeisti savo taisykles ir praktiką, kad užtikrintų greitą visuomenės prašymų susipažinti su dokumentais nagrinėjimą. Ombudsmenė baigė tyrimą ir palankiai įvertino teigiamą EFSA atsakymą ir veiksmus, kurių ji jau ėmėsi ir ketina imtis ombudsmenės rekomendacijoms įgyvendinti.

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su derybomis dėl COVID-19 vakcinų viešųjų pirkimų (byla 2206/2021/MIG)

Pirmadienis | 18 liepos 2022

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su Europos Komisijos derybomis su farmacijos įmonėmis dėl COVID-19 vakcinų viešųjų pirkimų. Po ankstesnio ombudsmenės tyrimo Komisija ėmėsi peržiūrėti daugiau prašyme nurodytų dokumentų ir suteikė skundo pateikėjui galimybę susipažinti su tų dokumentų, kuriuos ji peržiūrėjo, dalimis. Ji pažadėjo toliau tinkamu laiku nagrinėti prašymą.

Skundo pateikėjo nuomone, Komisija nesilaikė savo pažado. Ombudsmenė pradėjo tyrimą ir paprašė Komisijos paaiškinti, kaip ji nagrinėja skundo pateikėjo prašymą, atsižvelgdama į ankstesnį tyrimą. Atlikdama tyrimą Komisija priėmė sprendimą dėl likusių dokumentų, su kuriais skundo pateikėjas prašė leisti susipažinti. Ji taip pat iš naujo įvertino dokumentus (išankstines pirkimo sutartis), kuriuos anksčiau buvo atskleidusi iš dalies ir suteikė daugiau galimybių su jais susipažinti, taip pat ir savo interneto svetainėje.

Atsižvelgdama į tai ombudsmenė nustatė, kad šiuo etapu atlikti tolesnius tyrimus nebūtų pagrįsta, ir baigė bylą, ragindama Komisiją toliau dėti pastangas, kad derybos dėl vakcinų būtų skaidresnės.