Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 396 rezultato (-ų)

Recommendation on the European Commission's refusal of public access to text messages exchanged between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company on the purchase of a COVID 19 vaccine (case 1316/2021/MIG)

Trečiadienis | 26 sausio 2022

The complainant sought public access from the European Commission to text messages and other documents concerning discussions between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company on the purchase of COVID‑19 vaccines. The Commission said it could not provide access to any text messages, as no record had been kept of any such messages.

In the context of the Ombudsman’s inquiry, it emerged that the Commission does not consider that text messages generally fall under its internal criteria for document recording, due to the allegedly ‘short-lived’ nature of their content. In dealing with the request, it had asked the Commission President’s personal office (cabinet) to identify only documents that fulfil its recording criteria. As such, the Commission President’s personal office did not attempt to identify any text messages, and the Commission therefore did not assess whether such text messages should be disclosed.

The Ombudsman considers that this constituted maladministration. To address this, she made a recommendation that the Commission ask the Commission President’s personal office to search again for relevant text messages, making it clear that the search should not be limited to registered documents or documents that fulfil its recording criteria. If any text messages are subsequently identified, the Commission should assess in line with Regulation 1049/2001 whether the complainant can be granted public access to them.

Sprendimas dėl Europos vaistų agentūros (EMA) atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais dėl iRNR vakcinų nuo COVID-19 gamybos (byla 1458/2021/MIG)

Trečiadienis | 10 lapkričio 2021

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su paraiškos dėl iRNR vakcinos nuo COVID-19 leidimo prekiauti dalimis, kuriose išsamiai paaiškinta, kaip vakcina gaminama. EMA atsisakė leisti susipažinti su dokumentais, nes manė, kad jų atskleidimas pakenktų gamintojo komerciniams interesams, ir dėl to, kad nebuvo viršesnio viešojo intereso leisti susipažinti su dokumentais.

Ombudsmenė sutinka, kad prašomuose dokumentuose pateikta informacija yra komercinė informacija pagal ES teisę, nes jos žinojimas padėtų konkuruojantiems gamintojams. Dėl to, ar yra viršesnis viešasis interesas atskleisti dokumentus, pasakytina, kad nors yra priežasčių, dėl kurių informacija, susijusi su vaisto saugumu ir veiksmingumu (pvz., klinikinių tyrimų rezultatai), visada turėtų būti atskleista, tai paprastai netaikoma išsamiai informacijai, susijusiai su vaisto gamybos būdu.

Vertindama viešąjį interesą atskleisti gamybos informaciją šiuo atveju, ombudsmenė pažymi, kad EMA skelbia gamybos informacijos santraukas.

Ombudsmenė supranta, kad šiuo atveju skundo pateikėjas turi omenyje platesnius viešuosius interesus, tačiau mano, kad tai daugiausia politiniai klausimai, kuriuos turi spręsti politiškai atsakingi asmenys.

Taigi ombudsmenė nustatė, kad EMA pozicija atitiko ES teismų praktiką, ir užbaigė tyrimą netinkamo administravimo nenustačiusi.

Rekomendacija dėl to, kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su COVID-19 pandemijos metu platinamų medicininių kaukių kokybe (byla 790/2021/MIG)

Penktadienis | 05 lapkričio 2021

Skundo pateikėjas prašė leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su 1,5 mln. medicininių kaukių, kurias Komisija įsigijo ankstyvajame COVID-19 pandemijos etape ir kurios neatitiko reikalaujamo kokybės standarto. Komisija iš viso nustatė 134 dokumentus ir, nors galutiniam atsakymui skundo pateikėjui pateikti prireikė dešimties mėnesių, ji suteikė plačią galimybę visuomenei susipažinti su dokumentais. Skundo pateikėjas nesutiko su Komisijos atsisakymu leisti susipažinti su 12 dokumentų (jų dalimis) ir konkrečiai su tuo, kad Komisija rėmėsi būtinybe apsaugoti atitinkamo gamintojo komercinius interesus.

Ombudsmenė konstatavo, kad nagrinėjama informacija pagrįstai negali būti laikoma neskelbtina komercine informacija, kaip tai suprantama pagal ES taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Be to, ji pažymėjo, kad net jei būtų pripažinta, jog Komisija galėjo pagrįstai remtis išimtimi siekdama apsaugoti komercinius interesus, nagrinėjama informacija yra susijusi su produktais, kuriuos ES įsigijo iš mokesčių mokėtojų pinigų, kad apsaugotų visuomenės sveikatą kilus per šimtmetį rimčiausiai pasaulinei sveikatos krizei. Atsižvelgdama į tai, kad buvo problemų dėl įsigytų kaukių, ombudsmenė mano, kad visuomenė yra labai suinteresuota žinoti, kokių veiksmų buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad į apyvartą nebūtų išleidžiamos ir nebūtų naudojamos netinkamos kaukės.

Todėl ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Komisijos atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais šioje byloje yra netinkamas administravimas. Ji rekomendavo Komisijai persvarstyti savo poziciją, kad būtų leista susipažinti su gerokai daugiau nagrinėjamų dokumentų, o gal net ir su visais jais.