Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 190 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl Europos bankininkystės institucijos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su savo Priežiūros tarybos balsavimo rezultatais ir diskusijomis dėl tariamo nacionalinių priežiūros institucijų įvykdyto ES teisės pažeidimo (byla 615/2021/TE)

Pirmadienis | 07 vasario 2022

Skundas buvo susijęs su Europos bankininkystės institucijos (EBI) atsisakymu leisti visuomenei susipažinti su jos Priežiūros tarybos (tarybos) balsavimo protokolais, susijusiais su dviem rekomendacijoms dėl Sąjungos teisės pažeidimo (STP) projektų. STP rekomendacijos gali būti teikiamos EBI atlikus tyrimus dėl nacionalinių priežiūros institucijų įvykdytų galimų ES teisės pažeidimų. Šių STP rekomendacijų, skirtų Maltos, Danijos ir Estijos priežiūros institucijoms, projektai buvo susiję su įtariamu pinigų plovimu, kurį vykdė Maltos „Pilatus Bank“ ir Danijos „Danske Bank“ Estijos filialas.

Skundo pateikėjas taip pat teigė, kad kilo interesų konfliktas, nes jis įtarė, kad tarybos nariai, atstovaujantys Maltos, Danijos ir Estijos nacionalinėms priežiūros institucijoms, dalyvavo atitinkamame balsavime.

Atsakydama į ombudsmenės preliminarų bylos vertinimą, EBI paskelbė du atitinkamus balsavimo protokolus. Ombudsmenė palankiai įvertino šį žingsnį ir manė, kad atskleisdama dokumentus EBI išsprendė šį skundo aspektą. Ombudsmenė laikosi nuomonės, kad tokių balsavimo protokolų atskleidimas padeda užtikrinti, kad EBI tarybos nariai veiktų nepriklausomai ir vadovaudamiesi ES interesais. Ji ragina EBI taip elgtis ir ateityje.

Kalbant apie interesų konfliktą, ombudsmenės tyrimo grupei patikrinus dokumentus paaiškėjo, kad atitinkami tarybos nariai iš tiesų balsavo dėl to, ar EBI turėtų pateikti STP rekomendaciją dėl jų pačių atitinkamų priežiūros institucijų. Nors EBI teigė, kad tuo metu galiojusiose taisyklėse nenumatyta, kad kuriam nors tarybos nariui nebūtų leista balsuoti, ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad reikalavimas veikti nepriklausomai ir vadovaujantis ES interesais reiškia, kad tarybos nariai neturėjo balsuoti.

Kadangi 2020 m. sausio mėn. EBI priėmė naujas savo tarybos darbo tvarkos taisykles ir naują ne darbuotojų interesų konfliktų politikos dokumentą, kurie, atrodo, užkirs kelią interesų konflikto situacijai pasikartoti, ombudsmenė mano, kad šiuo etapu nėra pagrindo atlikti papildomų tyrimų. Todėl ji užbaigė tyrimą ir dar kartą pasidžiaugė didele pažanga, pasiekta dėl EBI valdymo organų noro siekti didesnio skaidrumo.

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija sprendė susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo sudėtimi ir tariamu jo narių interesų konfliktu (byla 1777/2020/KR)

Trečiadienis | 27 spalio 2021

Šis skundo pagrindu vykdytas tyrimas buvo susijęs su Komisijos ekspertų grupe – aukšto lygio forumu siūlomai ES kapitalo rinkų sąjungai aptarti. Forumas subūrė aukštus pramonės įmonių vadovus ir tarptautinius ekspertus bei mokslininkus, kurie Komisijai turėjo pateikti naujų idėjų dėl šios srities politikos. 2020 m. jie parengė ataskaitą su rekomendacijomis.

Tyrimo metu nuodugniai patikrinusi Komisijos dokumentus ir susitikusi su Komisijos atstovais, ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo faktus:

1. Keletą su finansų įstaigomis susijusių forumo narių Komisija laikė nepriklausomais ir atstovaujančiais viešajam interesui. Komisija taikė bendrąsias priemones nustatytai interesų konfliktų rizikai sumažinti. Ombudsmenė atidžiai įvertino šias priemones ir nusprendė, kad jų nepakanka.

2. Remdamasi netinkamomis kategorijomis, Komisija viešai suskirstė forumo narius į tuos, kurie turėjo būti nepriklausomi, ir tuos, kurie atstovavo įvairių suinteresuotųjų šalių organizacijų bendram interesui, o tai gerokai nutolo nuo tikrovės.

Ombudsmenė pateikė rekomendaciją.

Komisijos atsakyme į ombudsmenės į rekomendaciją nepateikta jokios naujos informacijos ir tyrimo išvados nekeičiamos.

Ombudsmenė baigė tyrimą ir patvirtino savo išvadas ir rekomendaciją.