Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 180 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos Komisija sprendė susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su Kapitalo rinkų sąjungos aukšto lygio forumo sudėtimi ir tariamu jo narių interesų konfliktu (byla 1777/2020/KR)

Trečiadienis | 27 spalio 2021

Šis skundo pagrindu vykdytas tyrimas buvo susijęs su Komisijos ekspertų grupe – aukšto lygio forumu siūlomai ES kapitalo rinkų sąjungai aptarti. Forumas subūrė aukštus pramonės įmonių vadovus ir tarptautinius ekspertus bei mokslininkus, kurie Komisijai turėjo pateikti naujų idėjų dėl šios srities politikos. 2020 m. jie parengė ataskaitą su rekomendacijomis.

Tyrimo metu nuodugniai patikrinusi Komisijos dokumentus ir susitikusi su Komisijos atstovais, ombudsmenė nustatė du netinkamo administravimo faktus:

1. Keletą su finansų įstaigomis susijusių forumo narių Komisija laikė nepriklausomais ir atstovaujančiais viešajam interesui. Komisija taikė bendrąsias priemones nustatytai interesų konfliktų rizikai sumažinti. Ombudsmenė atidžiai įvertino šias priemones ir nusprendė, kad jų nepakanka.

2. Remdamasi netinkamomis kategorijomis, Komisija viešai suskirstė forumo narius į tuos, kurie turėjo būti nepriklausomi, ir tuos, kurie atstovavo įvairių suinteresuotųjų šalių organizacijų bendram interesui, o tai gerokai nutolo nuo tikrovės.

Ombudsmenė pateikė rekomendaciją.

Komisijos atsakyme į ombudsmenės į rekomendaciją nepateikta jokios naujos informacijos ir tyrimo išvados nekeičiamos.

Ombudsmenė baigė tyrimą ir patvirtino savo išvadas ir rekomendaciją.

 

Sprendimas byloje 1564/2020/TE dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su jos Priežiūros tarybos balsavimu ir diskusijomis dėl techninių reguliavimo standartų projektų

Antradienis | 18 gegužės 2021

Byloje buvo nagrinėjamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su balsavimo rezultatais ir atitinkamais motyvais, susijusiais su jos Priežiūros tarybos sprendimu dėl mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketų techninio reguliavimo standarto projekto.

Ombudsmenė atliko tyrimą ir remdamasi savo išankstiniu vertinimu nusprendė, kad EIOPA Priežiūros tarybos priimti techninių reguliavimo standartų projektai ir visi su jų priėmimu susiję dokumentai yra svarbūs vėlesnio Europos Komisijos deleguotojo akto priėmimo proceso elementai. Šiomis aplinkybėmis ombudsmenės neįtikino EIOPA pateikti argumentai, kuriais remtasi atsisakant leisti visuomenei susipažinti dokumentais, ir ji buvo preliminarios nuomonės, kad EIOPA turėtų paskelbti prašomą informaciją.

EIOPA teigiamai atsakė į preliminarų ombudsmenės vertinimą. EIOPA įsipareigojo atskleisti prašomą informaciją ir užtikrinti, kad būsimuose jos Priežiūros tarybos posėdžių protokoluose būtų pateikta tinkama informacija apie tarybos narių balsus dėl sprendimų dėl teisėkūros procedūra priimamų dokumentų. Ombudsmenė palaikiai vertino EIOPA atsakymą bei veiksmus, kurių buvo imtasi, ir užbaigė tyrimą.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Antradienis | 04 gegužės 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.