Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 102 rezultato (-ų)

Rekomendacija dėl Europos Komisijos atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su atitiktimi biodegalų tvarumo kriterijams pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą (byla 1527/2020/DL)

Pirmadienis | 08 lapkričio 2021

Skundo pateikėjas, dirbantis biodegalų sektoriuje, pareiškė, kad nori gauti šią informaciją, kad galėtų stebėti galimą plačiai paplitusį sukčiavimą naudoto kepimo aliejaus sektoriuje, galintį turėti neigiamų padarinių atogrąžų miškams, biologinei įvairovei, klimatui ir ES vidaus sektoriui, susijusiam su naudotos alyvos surinkimu ir perdirbimu.

Skundo pateikėjas paprašė leisti visuomenei susipažinti su 2016–2019 m. visų naudoto kepimo aliejaus kilmės šalių sąrašu, taip pat su kiekvienais metais surinktų naudoto kepimo aliejaus žaliavų kiekiu pagal kiekvieną šalį, taikant savanoriško biodegalų tvarumo sertifikavimo schemas praneštu Europos Komisijai pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą.

Komisija nurodė, kad neturi jokio skundo pateikėjo prašymą atitinkančio dokumento.

Ombudsmenė nustatė, kad Komisija turi išsamios informacijos apie kilmės šalis ir surinktą naudoto kepimo aliejaus kiekį. Ši informacija buvo pateikta ne viename, bet keliuose dokumentuose. Kadangi skundo pateikėjas buvo suinteresuotas gauti prašomą informaciją, net jei ji nebuvo viename dokumente, ombudsmenė pasiūlė, kad Komisija apžvelgtų turimus dokumentus, kuriuose yra ši informacija, ir juos atskleistų.

Komisija nepritarė šiam sprendimo pasiūlymui.

Ombudsmenė yra ir susirūpinusi dėl Komisijos atsakymo, ir nusivylusi juo. Komisija, užuot pasinaudojusi galimybe užtikrinti skundo pateikėjo pagrindinę teisę susipažinti su dokumentais, pakartojo, kad ji neturi jokių prašymą atitinkančių dokumentų ir atsisakė apžvelgti prašomus dokumentus. Ombudsmenė gali manyti tik tai, kad Komisijos atsakymas rodo sąmoningą ir nepaaiškinamą atsisakymą išspręsti šią bylą. Tai kelia ypač didelį susirūpinimą, atsižvelgiant į pastaruosius kelerius metus kylantį susirūpinimą dėl į ES importuojamo naudoto kepimo aliejaus poveikio aplinkai.

Todėl ombudsmenė padarė išvadą, kad Komisijos atsisakymas apžvelgti dokumentus yra netinkamas administravimas. Ji pateikė atitinkamą rekomendaciją.

 

Sprendimas byloje 1944/2019/DL dėl valstybių narių pozicijų skaidrumo vertinant Europos Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo įgyvendinama Ekologinio projektavimo direktyva

Antradienis | 09 vasario 2021

Skundo pareiškėjas pateikė prašymą leisti visuomenei susipažinti su valstybių narių pozicijomis dėl įgyvendinimo reglamento, kuriuo nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai elektroniniams ekranams. Komisija nustatė, kad prašymas pateiktas dėl keturių garso įrašų, kuriuose valstybių narių valstybės tarnautojai aptaria šio reglamento pakeitimus, ir susijusio e. laiško. Komisija atsisakė suteikti prieigą, teigdama, kad atskleidus informaciją būtų pakenkta jos sprendimų priėmimo procesui ir pažeistos valstybės tarnautojų teisės į ES duomenų apsaugą.

Ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Komisija buvo neteisi atsisakydama leisti visuomenei susipažinti su dokumentais. Užuot pakenkęs sprendimų priėmimo procesui, informacijos atskleidimas jį sustiprintų, padidindamas jo teisėtumą piliečių akyse. Be to, Komisijos argumentai, kad vieša prieiga lemtų duomenų pažeidimą, buvo nepagrįsti. Todėl ombudsmenė rekomendavo Komisijai dokumentus atskleisti.

Komisija nusprendė atmesti ombudsmenės rekomendaciją. Ombudsmenė nusivylė, ypač atsižvelgdama į skaidrumo svarbą suteikiant piliečiams galimybę reikalauti, kad valstybės narės atsakytų už savo poziciją dėl ES teisės aktų projektų.

Ombudsmenė patvirtina, kad Komisijos atsisakymas suteikti prieigą prie garso įrašų ir elektroninio laiško yra netinkamo administravimo atvejis, ir tuo pagrindu nutraukia bylą.

 

Sprendimas byloje 1416/2019/VB dėl Komisijos sprendimo įtraukti dujų terminalo Kroatijoje statybų projektą į bendro intereso projektų (BIP) – tarpvalstybinių energetikos infrastruktūros projektų sąrašą ir vėlesnio jos sprendimo skirti projektui ES finansavimą

Trečiadienis | 16 gruodžio 2020

Byla buvo susijusi su plaukiojančio suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos Kroatijos saloje projektu. Skundo pareiškėjai buvo susirūpinę, kad Europos Komisija įtraukė projektą į bendro intereso projektų (BPI) – tarpvalstybinių energetikos infrastruktūros projektų sąrašą ir skyrė jam ES finansavimą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP). Skundo pateikėjai manė, kad projektas neatitinka nustatytų kriterijų, kad būtų įtrauktas į BIP sąrašą ir gautų ES finansavimą.

Ombudsmenė išnagrinėjo šį klausimą ir nerado nieko, kas leistų manyti, kad Komisija, įtraukdama projektą į BIP sąrašą ir suteikdama jam ES finansavimą, padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Kadangi dabar Komisija yra pateikusi aiškius paaiškinimus dėl skundo pateikėjų argumentų, ombudsmenė mano, kad nėra pagrindo toliau nagrinėti šio skundo.