Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ieškoti tyrimų

Byla
Laikotarpis
Raktiniai žodžiai
Arba pabandykite senus raktinius žodžius (iki 2016 m.)

Rodoma 1 - 20 iš 223 rezultato (-ų)

Sprendimas dėl to, kaip Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentais dėl pasiūlymo apriboti šviną šaudmenyse (byla 2124/2021/MIG)

Pirmadienis | 14 lapkričio 2022

Byla buvo susijusi su prašymu leisti visuomenei susipažinti su Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) turimais dokumentais dėl švino šaudmenyse. EFSA užtruko daugiau nei septynis mėnesius, kol išnagrinėjo prašymą ir kelis kartus pratęsė terminą, todėl skundo pateikėjas negalėjo pasinaudoti dokumentais rengdamasis prisidėti prie kitos ES agentūros organizuojamų viešųjų konsultacijų.

Ombudsmenė pradėjo tyrimą ir nustatė, kad tai, kaip EFSA nagrinėjo skundo pateikėjo prašymą leisti susipažinti su dokumentais, ir ypač tai, kad ji nesilaikė ES teisės aktuose dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais nustatytų terminų, yra netinkamas administravimas. Ji rekomendavo, kad EFSA nutrauktų praktiką, kai, siūlydama „teisingą sprendimą“, nustatytus terminus pratęsia ilgesniam nei 30 darbo dienų laikotarpiui. Ji taip pat rekomendavo, kad EFSA ankstyvajame etape pareiškėjams pateiktų sąrašą dokumentų, kuriuos ji nustato, kai prašymas susipažinti su dokumentais suformuluojamas plačiai.

EFSA teigiamai atsakė į ombudsmenės rekomendacijas ir įsipareigojo pakeisti savo taisykles ir praktiką, kad užtikrintų greitą visuomenės prašymų susipažinti su dokumentais nagrinėjimą. Ombudsmenė baigė tyrimą ir palankiai įvertino teigiamą EFSA atsakymą ir veiksmus, kurių ji jau ėmėsi ir ketina imtis ombudsmenės rekomendacijoms įgyvendinti.

Sprendimas dėl Europos Sąjungos Tarybos atsisakymo leisti susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su derybomis dėl Skaitmeninių rinkų akto projekto (byla 1499/2021/SF)

Pirmadienis | 27 birželio 2022

Skundo pateikėjas, kelių Europos šalių žurnalistų tinklas, paprašė leisti susipažinti su valstybių narių pirminėmis pastabomis ir klausimais dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo Skaitmeninių rinkų akto. Taryba atsisakė leisti susipažinti su visais minimais dokumentais, teigdama, kad juos visiškai atskleidus būtų pakenkta vykstančiam sprendimų priėmimo procesui.

Ombudsmenė atkreipė dėmesį, kad yra teisinis reikalavimas informuoti visuomenę apie teisėkūros procedūrų eigą. Labai svarbu, kad piliečiai turėtų galimybę laiku susipažinti su teisėkūros procedūra priimamais dokumentais, kad jie galėtų naudotis Sutartyje nustatyta teise dalyvauti demokratiniame ES gyvenime.

Šiuo atveju ombudsmenė nustatė, kad Tarybai nepavyko tinkamai įrodyti, kad prašomų dokumentų atskleidimas turėtų itin didelį poveikį sprendimų priėmimo procesui, jį užvilintų arba apsunkintų. Todėl ombudsmenė laikėsi nuomonės, kad Tarybos atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais yra netinkamas administravimas. Ji rekomendavo Tarybai leisti susipažinti su visais prašomais teisėkūros dokumentais.

Atsakydama Taryba leido susipažinti su visais prašomais dokumentais. Ombudsmenė palankiai vertina tai, kad Taryba teigiamai reagavo į jos rekomendaciją. Tačiau ji apgailestauja, kad Taryba ilgai užtruko, kol leido susipažinti su dokumentais. Ji atkreipia dėmesį, kad dėl to, kad nuo prašymo praėjo daugiau nei metai, atskleisti dokumentai yra nebenaudingi skundo pateikėjo turėtam tikslui – informuoti piliečius apie vykstantį teisėkūros procesą. Tad ombudsmenė pakartojo savo išvadą dėl netinkamo administravimo.

Ombudsmenė ragina Tarybą atskleisti teisėkūros dokumentus tada, kai visuomenė dar gali veiksmingai dalyvauti diskusijose.