• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Strategija

Strategija įgaliojimų laikotarpiui

Europos ombudsmenės strategija „2019 m. link“

Visame pasaulyje ombudsmeno institucija yra demokratijos ir teisinės valstybės simbolis. Ji yra ir nepriklausomas valdžios bei viešosios administracijos galių priežiūros subjektas, ir piliečių skundus išklausanti ir jų teises užtikrinanti prieinama, nepriklausoma ir bešališka tarnyba, nepriklausanti tradicinių teismų sistemai.

Ši institucija Europos Sąjungoje įsteigta pasirašius Mastrichto sutartį 1992 m., siekiant padidinti ES institucijų demokratinį teisėtumą. Tokiu būdu pripažinta, kad ES institucijos daro vis didesnę įtaką kasdieniam valstybių narių piliečių gyvenimui ir dėl to būtina užtikrinti, kad jų institucinė galia nebūtų naudojama nesąžiningai, neteisingai ar savavališkai.

Europos ombudsmeno tarnyba netrukus pradės trečiąjį savo veiklos dešimtmetį. Praėjusiais metais man teko didelė garbė – buvau Europos Parlamento išrinkta Ombudsmene ir tapau Jacobo Södermano ir profesoriaus Nikiforo Diamandouro įpėdine.

Mano pirmtakai padėjo įdiegti naujosios institucijos principus į ES administracijos mąstyseną. Pasitelkdami savo įgūdžius ir įtaką, taip pat labai kompetentingus ir pasišventusius darbuotojus, jie iš esmės padidino viešosios administracijos veiksmingumą, skaidrumą ir profesinį sąžiningumą. Be to, jie padėjo pasiekti teisingumą tūkstančiams fizinių asmenų, pilietinės visuomenės narių ir įmonių, kuriuos netinkamai aptarnavo ES institucijos.

Mano vaidmuo ir siekis – užtikrinti, kad Europos ombudsmeno tarnybos įtaka, aktualumas ir veiksmingumas pasiektų kitą lygį. Tam skirta šiame dokumente pristatyta laikotarpio iki 2019 m. strategija, kuri parengta po daugelį mėnesių vykusių diskusijų su mūsų darbuotojais, taip pat su daugeliu pilietinės visuomenės, verslo, ES institucijų vadovybės ir Europos Parlamento atstovų. Ja siekiama labai strategiškai panaudoti mūsų išteklius, nustatant tas ES viešojo administravimo sritis, kuriose galime būti ypač veiksmingi.

Emily O'Reilly

2014 m. lapkričio mėn.

Skaityti toliau...