• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Internetinių viešųjų registrų principas

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

2017 m. Europos ombudsmenas nusprendė skatinti vadovautis internetinių viešųjų registrų principu ir priėmė šias nuostatas:

„8.1 Siekdamas užtikrinti ES administravimo sistemos suderinamumą, patikimą finansų valdymą ir teikti paslaugas viešojo sektoriaus vartotojams, Europos ombudsmenas imasi veiksmų, kad paskatintų ES administravimo sistemoje naudotis įmonių viešai skelbiamų dokumentų ir duomenų registru ir (arba) portalu.

8.2 Kol bus pastebimi minėtų veiksmų rezultatai, ombudsmenas savo veikloje taiko internetinių viešųjų registrų principą – internete teikiamame bylų skyriuje skelbia pagrindinius veiklos dokumentus, tiesiogiai ir visapusiškai skelbia priimtus su strategija, politika ir aukščiausiąja vadovybe susijusius dokumentus, taip pat skelbia dokumentų pateikimo planą.

(2017 m. kovo 13 d. Europos ombudsmeno sprendimo dėl įrašų tvarkymo Europos ombudsmeno tarnyboje 8.2 straipsnis.)

Įgyvendindamas 8.2 straipsnį, Europos ombudsmenas teikia šią medžiagą:

Jei iškiltų klausimų, prašom kreiptis į mūsų Tyrimų ir proceso valdymo skyrių (5 skyrius)