• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas

2001 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria buvo patvirtintas Tinkamo administravimo elgesio kodeksas, kuriuo Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, jų administracija ir valdininkai turi vadovautis bendraudami su visuomene.

Kodeksas sukurtas remiantis Europos administracinės teisės principais, būdingais Teisingumo teismo bylų teisei, taip pat tam tikrais nacionalinių teisės sistemų aspektais.

Pranešimas

Pranešimas, priimtas per 6-ąjį ES valstybių narių ir šalių kandidačių nacionalinių ombudsmenų seminarą, įvykusį 2007 m. spalio 14-16 d. Strasbūre

Europos ombudsmenų tinklas parengė šį pranešimą, siekdamas geriau supažindinti su ombudsmenų europiniu veiklos aspektu ir paaiškinti paslaugas, kurias ombudsmenai teikia asmenims, pateikiantiems į ES teisės taikymo sritį patenkančių skundų.

Nacionaliniai ir regionų ombudsmenai nuolat padeda užtikrinti, kad ES piliečiai ir gyventojai galėtų žinoti savo teises ir jomis naudotis. Kartu su Europos ombudsmenu jie sudaro Europos ombudsmenų tinklą.

Europos ombudsmenų tinklas savanoriškai jungia Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinius ir regionų ombudsmenus bei panašias įstaigas, šalių kandidačių, Islandijos ir Norvegijos nacionalinius ombudsmenus, taip pat Europos ombudsmeną ir Europos Parlamento Peticijų komitetą. Vokietijoje panašias į ombudsmenų funkcijas atlieka nacionalinio ir regioninio lygmenų peticijų komitetai. Jie taip pat priklauso tinklui.