• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Ombudsmenė: etika ir elgesys

Ombudsmenas. Etika ir elgesys

2015 m. vasario 5 d. Emily O'Reilly patvirtino ombudsmeno elgesio kodeksą. Ši iniciatyva parodo jos įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir etišką elgesį. Ji taip pat atskleidžia ombudsmenės tvirtą įsitikinimą, kad ES institucijos gali susigrąžinti piliečių pasitikėjimą tik piliečiams priimtinu, atskaitingu bei skaidriu darbu ir laikantis aukščiausių etikos standartų.

Ombudsmeno strategijoje „2019 m. link“ mes įsipareigojame elgtis taip, kaip mokome kitus, ir visoje savo veikloje visapusiškai laikytis, be kita ko, sąžiningumo ir atskaitingumo principų. Informacija, kuri pateikiama ombudsmeno interneto svetainės skyriuje „Etika ir elgesys“, siekiama įgyvendinti šį įsipareigojimą.

Be elgesio kodekso ir ombudsmeno interesų deklaracijos, šiame skyriuje pateikiama informacija apie komandiruočių ir reprezentacines išlaidas. Ši informacija, kartu su informacija, skelbiama kituose ombudsmeno interneto svetainės puslapiuose, aiškiai parodo, kaip ombudsmenas elgiasi ir naudoja išteklius.

Skaityti toliau...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007