• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Rinkimai

Europos Parlamentas yra atsakingas už Europos ombudsmeno išrinkimą. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklėse nustatyta išsami rinkimų tvarka.

Išsami informacija apie Europos ombudsmeno rinkimus pateikta Parlamento tinklavietėje: