• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Administracinė teisė

Pavyzdinės ES administracinio proceso taisyklės

2014 m. rugsėjo 1 d. ES administracinės teisės mokslinių tyrimų tinklas (angl. ReNEUAL) paskelbė pavyzdinių ES administracinio proceso taisyklių rinkinį. Šias taisykles galima rasti ReNEUAL svetainėje www.reneual.eu.

Europos ombudsmenas ReNEUAL projektą remia keletą metų. 2010 m. įvykus ReNEUAL iniciatyvinio komiteto posėdžiui, Europos ombudsmenas 2012 m. kovo mėn. surengė konferenciją, kurioje ReNEUAL nariai paaiškino savo sumanymą sukurti taisykles, kurios būtų naudingos tiek rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, tiek tikslingai apibendrinant galiojančioje teisėje nusistovėjusius principus. Įgyvendinant projektą ombudsmeno personalo nariai teikė informaciją, pastabas dėl taisyklių projekto ir aktyviai dalyvavo dviejose 2013 m. surengtose konferencijose.

ReNEUAL savo darbo rezultatus pristatė antroje bendroje konferencijoje, kuri 2014 m. gegužės mėn. buvo surengta kartu su ombudsmenu. Paskui ReNEUAL komanda, atsižvelgdama į konferencijoje įvykusias diskusijas, parengė galutinį pavyzdinių taisyklių tekstą.

2014 m. gegužės mėn. konferencijoje sakydama baigiamąsias pastabas ombudsmenė nurodė:

Milžiniškas Europos Sąjungos administracinės teisės mokslinių tyrimų tinklo darbas, kurį jis dirbo ir sėkmingai užbaigė per penkerius metus nuo įkūrimo, padeda didinti administracinės sistemos, kurioje ES institucijos vykdo savo funkcijas, matomumą ir geriau ją suprasti. Nė kiek neabejoju, kad šis darbas galėtų suteikti didelę ilgalaikę naudą padedant ES institucijoms kuo geriau įgyvendinti joms keliamus sąžiningos, skaidrios ir efektyvios veiklos, kurioje, be kita ko, galėtų dalyvauti tiesiogiai suinteresuoti asmenys ir apskritai piliečiai, reikalavimus.

ReNEUAL pavyzdinės taisyklės bus vertingas įkvėpimo šaltinis ombudsmenei, kuri, vykdydama demokratijos stiprinimo misiją, dirba su Europos Sąjungos institucijomis, kad užtikrintų efektyvesnį, labiau atskaitingą, skaidresnį ir etiškesnį administravimą.