• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

Įvadas

Kalbos :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Europos ombudsmenė yra įsipareigojusi supažindinti piliečius, NVO, asociacijas ir įmones su teise pateikti skundą dėl netinkamo administravimo ES institucijose. Ombudsmenė supranta, koks svarbus žiniasklaidos vaidmuo formuojant viešąją nuomonę, turtinant diskusijas ir gerinant ombudsmeno tarnybos matomumą visose ES valstybėse narėse. Aktyvi žiniasklaidos politika yra pagrindinis jos veiklos ir pastangų skatinti gerbti ES teisės aktais suteiktas teises bei gerinti administravimo kokybę komponentas.

Ombudsmenės žiniasklaidos politika grindžiama dvejopa metodika: viena vertus, ji siekia informuoti kuo platesnę Europos visuomenę apie savo veiklą per bendrąją žiniasklaidą (pavyzdžiui, televiziją, laikraščius, radiją). Kita vertus, ji kreipiasi į tam tikras galimų skundų pareiškėjų grupes per specializuotą žiniasklaidą (pavyzdžiui, ekonominius ar vartotojų žurnalus ir asociacijų, NVO ir interesų grupių informacinius biuletenius).

Ombudsmenė siekia, kad jos veikla būtų kuo skaidresnė ir prieinamesnė žurnalistams, ir visuomenė galėtų sekti jos darbą. Ji teikia informaciją žiniasklaidai apie tyrimų pradžią, draugiškus sprendimus, kuriuos institucijos priima skundų pareiškėjams patenkinti, svarbius rekomendacijų institucijoms projektus ir sprendimus baigti tyrimą. Ombudsmenė taip pat informuoja žiniasklaidą apie savo metinį pranešimą, naujausią statistiką, savo indėlį į vykstančius viešuosius debatus ir iniciatyvas bei kitus su ombudsmeno tarnyba susijusius klausimus, kurie svarbūs visuomenei. Ombudsmenė, siekdama, kad jos veikla būtų kuo viešesnė, tuo pačiu paiso teisėtų skundų pareiškėjų reikalavimų jų skundus nagrinėti konfidencialiai.

Ombudsmenė bendrauja su Briuselyje įsikūrusiais Europos korespondentais, taip pat su visų ES valstybių narių ir regioniniais žurnalistais. Žiniasklaidą ji informuoja daugiausia pranešimuose spaudai, spaudos konferencijose, per diskusijas ir interviu. Ji stengiasi pateikti skaitytojui suprantamus ir paprastus pranešimus, tuo siekdama kaip įmanoma labiau pasitarnauti žurnalistams.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ombudsmenės žiniasklaidos veiklą, kreipkitės: Ms Gundi Gadesmann, Žiniasklaidos ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė, tel. +32 2 284 26 09.