• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

 m. infografikai 2017

Europos ombudsmenės pasiūlymų laikymasis 2015 m.
2016 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė
2016 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Europos ombudsmeno pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai
Tyrimai, kuriuos atlikusi Europos ombudsmenė 2016 m. nustatė netinkamo administravimo faktą
Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi gavusi skundus 2016 m.
2016 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos
2016 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis
Skundų skaičius 2003-2016
2016 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė
2016 m. strateginė veikla
Patarimai, skundai ir tyrimai 2016 m.
Skundai, kuriuos 2016 m. Europos ombudsmenė perdavė kitoms institucijoms ir įstaigoms. Skundo pateikėjams patarta kreiptis į kitas institucijas ir įstaigas
Paminėjimų žiniasklaidoje skaičius
The European Ombudsman and you - How it works