• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
60th Rome Treaty anniversaryJūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalas

 m. infografikai 2018

Europos ombudsmenės paspartinta skundų nagrinėjimo procedūra - greitesnė prieiga prie ES dokumentų