Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europos ombudsmeno vaidmuo

Europos ombudsmeno tarnyba yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, kuri užtikrina ES institucijų ir agentūrų atskaitomybę ir skatina gerą administravimą. Siekdama padėti žmonėms, įmonėms ir organizacijoms, kuriems bendraujant su ES valdžios institucijomis kyla problemų, Ombudsmeno tarnyba nagrinėja skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejų, taip pat imasi iniciatyvos nagrinėti platesnio pobūdžio sisteminius klausimus.

Mūsų strategija

2020 m. tarnyba parengė naują strategiją „2024 m. link“, kuria bus vadovaujamasi vykdant dabartinius Europos ombudsmeno įgaliojimus. Ji parengta remiantis sėkmingai įgyvendinta strategija „2019 m. link“, kuria siekta didinti tarnybos darbo poveikį, matomumą ir reikšmingumą.

Strategijoje apibrėžta Ombudsmeno užduotis – bendradarbiaujant su ES institucijomis kurti skaidresnį, etiškesnį ir veiksmingesnį administravimą.

Joje atkreipiamas dėmesys į dėl COVID-19 pandemijos kintančias aplinkybes, kuriomis tarnyba veikia, ir kaip ji formavo visuomenės supratimą apie tai, kas yra geras administravimas.

Strategijoje atkreipiamas dėmesys į pagrindinius politinius uždavinius, kuriuos turi spręsti ES, pavyzdžiui, klimato kaitos, migracijos krizės ir teisinės valstybės problemas Europos Sąjungoje, ir pastebima, kaip svarbu išlaikyti aukštus etikos standartus ES institucijose, kad piliečiai pasitikėtų sprendimais ir teisės aktais, kurie bus priimti ateinančiais metais.

Strategijos tikslai – keturi:

  • Ilgalaikis teigiamas poveikis ES administravimui. Prioritetai yra sukurti sistemiškesnę ir nuoseklesnę Ombudsmeno darbo tolesnės priežiūros sistemą ir stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą su ES institucijomis.
  • Ombudsmeno darbo aktualumas realiam gyvenimui. Prioritetai yra nustatyti sistemines viešojo administravimo tendencijas ES ir nacionaliniu lygmenimis ir įvertinti jų poveikį Europos demokratijai.
  • Didinti piliečių informuotumą apie Ombudsmeno darbą. Prioritetai yra išplėtoti dalyvaujamąjį požiūrį su suinteresuotaisiais subjektais ir informacijos skleidėjais, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės organizacijomis, žiniasklaida, įmonėmis ir kitomis organizacijomis.
  • Toliau didinti tarnybos darbo efektyvumą. Prioritetai yra lanksčiai pritaikomuoju būdu susisteminti tarnybą, darbo procesus ir komunikaciją.

Konkretūs veiksmai šiems tikslams pasiekti bus kasmet planuojami ir vertinami.

Plačiau apie mūsų strategiją

Taip pat galite peržiūrėti mūsų ankstesnę strategiją „2019 m. link“