Norite pateikti skundą dėl
ES institucijos ar įstaigos?

Europos ombudsmeno vaidmuo

Europos ombudsmeno tarnyba yra nepriklausoma ir nešališka įstaiga, kuri užtikrina ES institucijų ir agentūrų atskaitomybę ir skatina gerą administravimą. Siekdama padėti žmonėms, įmonėms ir organizacijoms, kuriems bendraujant su ES valdžios institucijomis kyla problemų, Ombudsmeno tarnyba nagrinėja skundus dėl ES institucijų ir įstaigų netinkamo administravimo atvejų, taip pat imasi iniciatyvos nagrinėti platesnio pobūdžio sisteminius klausimus.

Mūsų strategija

Europos ombudsmenė Emily O’Reilly patvirtino savo kadencijos strategiją iki 2019 m., kuria siekiama didinti institucijos įtaką, svarbą ir matomumą. Strategijos tikslas – strategiškai naudoti Ombudsmeno tarnybos išteklius nustatant tas ES viešojo administravimo sritis, kuriose mūsų institucija gali būti veiksmingiausia. Mes stebime, kaip tarnyba kasmet įgyvendina savo strategiją.

Plačiau apie mūsų strategiją