Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten tillgång till handlingar som rör dess konsekvensbedömning avseende ett lagstiftningsförslag om förebyggande och bekämpning av sexuella övergrepp mot barn