Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europeiska utrikestjänstens vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar som rör dialogen om terrorismbekämpning mellan EU och Israel