Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att tillhandahålla en italiensk översättning av ett vägledningsdokument om tillämpningen av direktiv 2006/42/EG om maskiner

Versäumnis der Europäischen Kommission, eine italienische Übersetzung eines Leitliniendokuments zur Anwendung der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen bereitzustellen.