Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Hur Europeiska kommissionen hanterat kommentarer som lämnats enligt anmälningsförfarandet som fastställs i direktiv (EU) 2015/1535 om tyska förslag till bestämmelser om anslutning och drift av kundanläggningar till högspänningsnätet (TAR för extra hög spänning)