Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Ravnanje Evropske komisije pri obravnavanju pripomb, podanih v skladu s postopkom obveščanja iz Direktive (EU) 2015/1535 o nemških osnutkih pravil o priključitvi odjemalcev v visokonapetostnem omrežju in njegovem delovanju (TAR zelo visoka napetost)