Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Nesprístupnenie talianskeho prekladu usmerňujúceho dokumentu k uplatňovaniu smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorého sa dopustila Európska komisia

Nesprístupnenie talianskeho prekladu usmerňujúceho dokumentu k uplatňovaniu smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach, ktorého sa dopustila Európska komisia.