Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Spôsob, akým Európska komisia zaobchádzala s pripomienkami v rámci postupu oznamovania stanoveného v smernici (EÚ) 2015/1535 v súvislosti s návrhom nemeckých pravidiel o pripojení a prevádzke zákazníckych zariadení do vysokonapäťovej siete (TAR veľmi vysoké napätie)