Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Brak udostępnienia przez Komisję Europejską tłumaczenia na język włoski dokumentu zawierającego wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn

Versäumnis der Europäischen Kommission, eine italienische Übersetzung eines Leitliniendokuments zur Anwendung der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen bereitzustellen.