Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Sposób potraktowania przez Komisję Europejską uwag przedstawionych na podstawie procedury notyfikacyjnej określonej w dyrektywie (UE) 2015/1535 dotyczącej niemieckiego projektu prawa w zakresie podłączania instalacji konsumenckich do sieci wysokiego napięcia oraz ich działania (najwyższe napięcie TAR)