Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Kā Eiropas Komisija izskatīja piezīmes, kas sniegtas saskaņā ar paziņošanas procedūru, kas paredzēta Direktīvā (ES) 2015/1535 saistībā ar Vācijas noteikumu projektu par patērētāju iekārtu pievienošanu augstsprieguma elektrotīklam un to darbību (Tehniskās prasības par ļoti augstu spriegumu)