Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Način na koji je Europska komisija obradila primjedbe koje su iznesene u okviru postupka obavješćivanja utvrđenog u Direktivi (EU) 2015/1535 u vezi s njemačkim nacrtima propisa o povezivanju instalacija korisnika na visokonaponsku mrežu i njihovu funkcioniranju