Norite pateikti skundą dėl ES institucijos ar įstaigos?

Euroopan komission tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskivat lyhyen matkan lentojen kieltämisestä Ranskassa tehtyjä valituksia